Kwaliteit en patiëntervaringen

Onze visie op kwaliteit

Het St. Antonius Ziekenhuis hecht veel waarde aan zorg van  hoge kwaliteit en is steeds bezig met hoe het nog beter kan. Daarom: 

  • meten we ziekenhuisbreed continu op alle essentiële gebieden de kwaliteit van zorg.
  • analyseren we klachten, incidenten, claims, complicaties, infecties, calamiteiten, en sterfgevallen om de aard, ernst en frequentie van (potentiële) schade inzichtelijk te krijgen.
  • sturen we op het borgen van kwaliteit van zorg door middel van instrumenten en projecten die in de lijn (via management en leidinggevenden) worden uitgezet.
  • krijgen afdelingen en maatschappen feedback op basis van metingen en analyses.
  • verantwoorden we de geleverde kwaliteit van zorg aan onze patiënten, de inspectie, accrediteurs en verzekeraars.

NVZ Kwaliteitsvenster

Het St. Antonius Ziekenhuis neemt deel aan het NVZ Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen. Dit kwaliteitsvenster maakt op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van tien zinvolle ziekenhuisbrede thema’s zichtbaar. 

Bij de keuze van de tien indicatoren zijn de NPCF, cliëntenraden/patiënten, ziekenhuisbestuurders, kwaliteitsadviseurs en het bureau SiRM betrokken geweest. In het venster vindt u onze scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde op het gebied van o.a. patiëntervaringen, wachttijden en risicovolle operaties. 

In het venster zal straks ook kwaliteitsinformatie per aandoening of specialisme komen te staan. Daarmee krijgt de patiënt meer inzicht in de kwaliteit van zorg die voor zijn aandoening of ziekte nodig is. Klik op onderstaande button om het kwaliteitsvenster te raadplegen. 

Meer weten over onze kwaliteit? Bekijk ons kwaliteitsvenster.

Wilt u meer weten over het Kwaliteitsvenster? 

Raadpleeg dan de veel gestelde vragen.