Behandelingen & onderzoeken Oogheelkunde

Gezichtsveldonderzoek (GVO)

Het gezichtsveld (blikveld) is dat deel van de omgeving dat een oog kan waarnemen terwijl u naar een vast punt kijkt. In het centrum van het gezichtsveld ziet men normaal gesproken het scherpst. Verder naar buiten toe wordt het zicht minder scherp.

Door verschillende oorzaken kan het zicht op bepaalde plaatsen verstoord zijn. Bij enkele aandoeningen merkt u dit zelf (te) laat op.

Het vroegtijdig opsporen van deze verstoringen in het gezichtsveld is dan erg belangrijk om een juiste diagnose te kunnen stellen.

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig. U krijgt ook geen oogdruppels voor dit onderzoek toegediend.

Onderzoek

Bij het gezichtsveldonderzoek kijkt u naar een vast punt in een halve bol. Op verschillende plaatsen in die halve bol worden lichtjes van verschillende sterkte getoond. Met een drukknopje geeft u aan of u het lichtje ziet terwijl u naar het vaste punt blijft kijken. Het onderzoek is volstrekt pijnloos.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek varieert afhankelijk van het door de oogarts aangevraagde soort gezichtsveldbepaling van 10 tot 45 minuten.

Als u nog vragen heeft, stelt u deze dan aan uw oogarts tijdens uw afspraak. Voor dringende vragen over oogproblemen belt u de poli Oogheelkunde, T 088 320 22 00.

Kosten

In Nederland worden de meeste ziekenhuisbehandelingen rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld, dit onderzoek valt ook onder de normale zorgverzekering. Daarbij dient u wel rekening te houden met het eigen risico. Neem altijd uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en uw verzekeringspas mee bij een bezoek aan het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op onze webpagina 'Kosten en zorgverzekering'.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code OOG 31-0

Terug naar boven