Ouderengeneeskunde

Ervaring & expertise Ouderengeneeskunde

In het St. Antonius behandelen jaarlijks ruim 45.000 oudere patiënten. Zij zijn onder behandeling bij verschillende specialismen in ons ziekenhuis. De zorg voor de oudere patiënt is dus niet beperkt tot een of twee specifieke afdelingen. Hieronder vindt u een aantal feiten op een rij:

  • Per jaar worden ruim 1000 oudere patiënten die opgenomen zijn gezien door het Consultatief Team Ouderen.
  • Polikliniek Ouderengeneeskunde: speciale poli voor de zorg, behandeling en begeleiding patiënten van 70 en ouder op de poli.
  • Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis(externe link): onze locatie in Utrecht heeft dit Keurmerk al ontvangen. We hopen dit keurmerk in 2017 ook voor onze locatie Nieuwegein te behalen. Hieruit blijkt dat goede zorg voor ouderen een speerpunt van ons ziekenhuis is.
  • AGE-overleg: dit overleg heeft tot doel helder te krijgen of een operatie bij u als oudere patiënt de beste keuze is voor behoud of verkrijgen van een goede kwaliteit van leven. Artsen en verpleegkundigen van meerdere specialismen bespreken dit met elkaar. Zij hebben daarvoor uitgebreid met u en uw naasten gesproken en nemen uw ideeën over wat goede kwaliteit van leven is, als uitgangspunt. En als samen met u besloten wordt tot een operatie, wordt gekeken wat er nodig is en wat u en uw naasten zelf kunnen doen om de ingreep zo mogelijk te doorstaan
  • ALERT Kwetsbare Oudere: als u bij ziekenhuisopname kwetsbaar blijkt voor complicaties wordt dat in uw dossier duidelijk aangegeven. Dit betekent dat er een gekleurde balk met de tekst ‘kwetsbare oudere’ in beeld komt in uw dossier. Alle ziekenhuismedewerkers die u verzorgen of behandelen zien dan direct dat u kwetsbaar bent. Daardoor zullen zij extra alert zijn op het voorkomen van complicaties.
  • Ouderenvriendelijke Spoedeisende Hulp (SEH): op onze SEH zijn speciale kamers voor oudere patiënten. De artsen en verpleegkundigen hebben extra goed zicht op deze kamers, de matrassen beschermen tegen doorliggen, er zijn comfortabele stoelen voor de naasten van de patiënt en er is informatiemateriaal beschikbaar over wat patiënten zelf kunnen doen om zo fit mogelijk hun ziekenhuisopname door te komen. Ook krijgen ouderen prioriteit bij de behandeling zodat het verblijf op de SEH zo kort mogelijk duurt.
Terug naar boven