Specialismen & behandelcentra

Ouderengeneeskunde

In Nederland worden we steeds ouder. Doordat we langer leven zijn er ook steeds meer ouderen die te maken krijgen met een of meerdere aandoeningen of een chronische aandoening. Het specialisme Ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in de zorg voor deze ouderen.

Jaarlijks komen er zo’n 45.000 patiënten van 70 jaar of ouder naar ons ziekenhuis voor een polibezoek, onderzoek en/of behandeling. Dit betekent dat vrijwel elk specialisme en elke afdeling te maken heeft met de zorg voor ouderen. Onze visie is dan ook dat alle betrokken zorgverleners hoogwaardige ouderenzorg moeten bieden. Soms is daarvoor extra deskundigheid nodig.

Voor patiënten die opgenomen zijn kan dan het Consultatief Team Ouderen ingeschakeld worden. Daarnaast bieden wij zorg op de poli Ouderengeneeskunde.

Consultatief Team Ouderen

Als de situatie daarom vraagt, wordt tijdens uw ziekenhuisopname de hulp ingeroepen van een speciaal team: het Consultatief Team Ouderen. Dit team heeft specifieke deskundigheid op het gebied van ‘de oudere patiënt’ en adviseert de behandelend afdelingsartsen en verpleegkundigen. Ook spreken wij dan altijd met u en vaak ook met uw naasten over uw gezondheid en functioneren voor uw ziekenhuisopname. 

Poli Ouderengeneeskunde

Ons team is ook werkzaam op de poli Ouderengeneeskunde. U kunt daar terecht als er sprake is van een combinatie van lichamelijke, sociale en of psychische problemen waar u samen met de huisarts en andere zorgverleners niet goed uitkomt. 

Geriater

Als er specifieke vragen zijn over een bepaalde patiënt, is er een team van geriaters en geriatrisch verpleegkundigen dat meekijkt, adviseert en ondersteunt op de afdeling. Daarnaast verzorgen de geriaters speciale scholingen.

Speciale ouderenafdeling

Op de afdeling Traumachirurgie voor oudere patiënten liggen veel ouderen met een gebroken heup of andere fracturen. Deze patienten worden op deze afdeling intensief begeleid om ervoor te zorgen dat ze het ziekenhuis weer zo gezond en fit mogelijk verlaten.

Aandachtsgebieden

 • Consultatief Team Ouderen: voor advies bij de zorg voor de oudere patiënt tijdens een ziekenhuisopname.
 • Poli Ouderengeneeskunde: voor de zorg, behandeling en begeleiding van patiënten van 70 en ouder op de poli.
 • Spoeddiagnostiek Ouderengeneeskunde: onderzoek binnen 1 dag voor kwetsbare ouderen met een plotselinge achteruitgang in de gezondheid.
 • Pre-operatieve zorg en besluitvorming: voor een goede voorbereiding op een operatie en ondersteuning bij het besluit over een operatie.
 • Geheugenpoli: samen met de Neurologie zorgt het team Ouderengeneeskunde voor diagnostiek bij ouderen met geheugenproblemen.
 • Geriatrische traumazorgvoor de zorg en behandeling van ouderen die hun heup hebben gebroken.
 • Verpleegkundige zorg bij dementie: in ons ziekenhuis zijn verpleegkundigen werkzaam die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met dementie. 
 • HELP-programma: vrijwilligers helpen tijdens opname bij het voorkomen van acute verwardheid bij patiënten ouder dan 70 jaar.  
 • 45.000

  oudere patiënten behandelen we jaarlijks in het St. Antonius Ziekenhuis

 • 1000

  patiënten worden jaarlijks geholpen door ons Consultatief Team Ouderen

Meer weten?

Terug naar boven