St. Antonius Ziekenhuis vangt stijgende zorgvraag op

Resultaten en impact van de projecten

Dat de projecten impact hebben (gehad) blijkt ook uit een analyse op meerdere kenmerken.

Aan de ‘voordeur’ hebben we dankzij jaarlijks 18.000 teleconsultaties (digitale vragen en antwoorden) met huisartsen veel onnodige verwijzingen weten te voorkomen.

‘In huis’ is het effect van de projecten ook goed zichtbaar.

  • Jaarlijks vinden er 140.000 fysieke consulten minder plaats en juist 110.000 meer digitale consulten, zijn er 8.500 minder klinische opnames en 7.200 meer dagbehandelingen en worden 6.300 minder operaties op de operatiekamer uitgevoerd en juist 4.800 meer in de polikliniek.
  • Onze toegangstijden tot de poli en wachttijden tot operatie zijn niet opgelopen en zijn vergelijkbaar met het landelijk beeld. De toegang tot CT en MRI  heeft wél onze aandacht gezien de opgelopen toegangstijden.
  • Ons aandeel in het verzorgingsgebied is licht gestegen, dus we hebben zelfs een (klein) deel van de stijgende zorgvraag voor andere ziekenhuizen opgevangen.
  • De beweging naar een meer hoogcomplex zorgprofiel op onze speerpunten is zichtbaar op gang gekomen, met name op de chronische zorg. Overigens wel iets  minder snel dan we verwacht hadden, vermoedelijk door de effecten van Covid. 
  • We behoren tot de top 3 ziekenhuizen op het gebied van het digitalisering van zorg; we voeren in 2023 110.000 digitale consulten meer uit dan in 2019, leveren behandelingen thuis waaronder medicatie (verwachting is dat we in 2024 naar 25.000 infuustherapieën en verstrekkingen gaan voor 4.000 patiënten) én monitoren 2.600 patiënten thuis vanuit ons regiecentrum in het ziekenhuis. Met Santeon implementeren we bovendien thuismonitoring op echt grote schaal en kunnen we zelfs elkaars patiënten monitoren.

Algemeen

  • We hebben met alle projecten naar verwachting € 34,5 mln ruimte gecreëerd waarmee we de stijgende zorgvraag hebben kunnen opvangen. 
  • We zijn conform de landelijke afspraken in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 binnen het financiële kader gebleven.
  • En de waardering van patiënten is gelijk aan en op onderdelen positiever dan de waardering in 2019.
Terug naar boven