Over het St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis vangt stijgende zorgvraag op

Het is het St. Antonius Ziekenhuis gelukt om door een vernieuwende manier van denken bij artsen en verpleegkundigen de stijgende zorgvraag op te vangen. Een knappe prestatie, want de zorgvraag in het verzorgingsgebied stijgt nóg harder dan het landelijk gemiddelde. Daarbij komt dat is afgesproken dat de zorgkosten niet mogen stijgen. Onder leiding van de zorgprofessionals is ons ziekenhuis de stijging van de zorgvraag opgevangen, hebben we bovendien ruimte gecreëerd voor groei op de speerpunten en brachten we zorg naar patiënten thuis, zoals met thuismonitoring.

De groei in vraag om patiëntenzorg was de aanleiding om in 2020 te starten met het programma Juiste Zorg, Juiste Plaats, Juiste Kosten (JZJPJK). Zowel Raad van Bestuur, het Stafbestuur en MSB bestuur zagen dat de zorg anders moet en voelden zich gezamenlijk verantwoordelijk voor deze transformatie. Dit vertaalde zich in een meerjaren overeenkomst met Zilveren Kruis met concrete doelen en een samenwerking gebaseerd op vertrouwen. En intern ontstond focus door dezelfde doelen te vertalen naar elk specialisme.

Doel was om met gelijke kosten aan meer patiënten zorg te bieden. Het programma werd de motor om de zorg anders te gaan organiseren, vanuit ons leidende principe om samen te zorgen voor kwaliteit van leven. Het eigenaarschap van de zorgprofessionals en de gelijkgerichtheid van de opdrachtgevers werden de kern van het succes. En onze innovatieve en ambitieuze cultuur bleek het fundament waarop we hebben kunnen bouwen aan mooie transformaties voor de patiëntenzorg en de keten.

Terug naar boven