St. Antonius Ziekenhuis vangt stijgende zorgvraag op

Vertrouwen in de toekomst

De zorgprofessionals en het ziekenhuis als geheel voelen zich verantwoordelijk om de stijgende zorgvraag op te vangen. Eind 2023 stopt het programma JZJPJK, maar we gaan door met het transformeren van de zorg om de stijgende zorgvraag op te blijven vangen. We hebben er vertrouwen in dat dit lukt met de Antonius traditie op innovatie die we nu ook hebben weten toe te passen op zorgtransformatie.

Vanuit het perspectief van patiëntgroepen en waardegedreven zorg focussen we op specifieke thema’s (zoals kwetsbare ouderen, zorg thuis en flow bevorderen in de keten). Uitgangspunt blijft het eigenaarschap van de zorgprofessionals, gesteund door de gelijkgerichtheid van Raad van Bestuur, Stafbestuur, MSB bestuur en zorgverzekeraars.

Ook gaan we meer samenwerken met andere zorgaanbieders in de regio; we zien dat vanaf 2024 de potentie enorm toeneemt door zorgtransformatie regionaal en transmuraal met ketenpartners vorm te geven. Dan gaat het ook regionaal bruisen! Dat betekent dat wij onze snelheid, bestemming en werkwijze vanaf nu meer gaan afstemmen met anderen, zodat we samen kunnen vernieuwen.

Terug naar boven