Pathologie

Histologie

Een analyse instrument voor histologen

De histologie of weefselleer is het onderzoek van de bouw en de bijzondere functies (specialisaties) van weefsels, dus van groepjes cellen die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen.

Ingezonden materiaal vanuit de kliniek, variërend van kleine weefselstukjes (biopten) tot hele organen, wordt door analisten bewerkt tot flinterdunne plakjes (coupes) die onder de microscoop kunnen worden bekeken.

Materiaal dat binnenkomt wordt allereerst macroscopisch beschreven (grootte, aantal, kleur etc.) en zo nodig in stukjes gesneden. Daarna wordt het bewerkt en verpakt in paraffineblokjes.

Van deze paraffineblokjes worden plakjes gesneden van 4 µm, dit is een vierduizendste millimeter. Deze plakjes worden op glaasjes worden geplakt en vervolgens gekleurd met hematoxyline en eosine (HE-kleuring). Hierna worden de glaasjes door de patholoog onder de microscoop beoordeeld. Hierbij wordt gezocht naar cellen die afwijkingen vertonen ten opzichte van het normale celbeeld. De bevindingen worden in een diagnose en een advies vastgelegd. Deze onderzoeksresultaten worden elektronisch of per post naar de aanvragend arts verstuurd.

Terug naar boven