Pathologie

Immunologie pathologie

Naast histologische en cytologische kleuringen worden er ook immunohistochemischekleuringen uitgevoerd binnen de afdeling pathologie.

Deze kleuringen worden op eiwitniveau uitgevoerd. Met behulp van zogenaamde antilichamen worden deze eiwitten aangekleurd. Op deze manier worden specifieke eigenschappen van het weefsel zichtbaar gemaakt. De patholoog kan met deze eigenschappen:

  • Tumoren typeren en/of bepalen of het een metastase betreft;
  • Bepalen of een tumor of afwijking gevoelig is voor een specifieke medicatie;
  • Vaststellen of een therapie het gewenste effect heeft gehad;
  • Onderzoek doen naar bijvoorbeeld auto-immuunziekten. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde immunofluorescentie kleuring.
  • Infecties van verschillende micro-organismen opsporen, bijvoorbeeld de ziekte van Lyme en HPV.
Terug naar boven