Pathologie

Moleculaire pathologie

Bij de moleculaire pathologie wordt er op DNA niveau naar de weefsels gekeken.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Uit specifieke stukjes weefsel (vaak gaat het om tumoren) wordt DNA geïsoleerd. In dit DNA wordt gezocht naar mogelijke afwijkingen, die voor de patholoog een extra hulpmiddel zijn bij het stellen van de juiste diagnose of die meer informatie geven omtrent de gevoeligheid van de tumor voor bepaalde medicatie.
  • Bij de (Fluorescente) In Situ Hybridisatie techniek wordt met weefselcoupes op glaasjes gewerkt. Met een specifieke probe wordt dan de aanwezigheid van bepaald DNA (bv van een virus) zichtbaar gemaakt. Ook kan gekeken worden of bepaalde genen geamplificeerd zijn, wat ook weer informatie geeft voor diagnostiek en therapie.
  • HPV bepaling op cervixbrushes. Hierbij worden verschillende types van het HPV virus (m.n. de high risk types) aangetoond. Deze kunnen een rol spelen bij het ontstaan van cervixtumoren.
Terug naar boven