Opname

Dag van opname

Op de afgesproken dag en tijd komt u naar het ziekenhuis. Familie of andere naasten zijn daarbij natuurlijk ook van harte welkom. U kunt rechtstreeks naar de verpleegafdeling gaan waar u wordt opgenomen. Bij de informatiebalie in de centrale hal kunt u de weg vragen.

Uw kamer

De verpleegkundige verwelkomt u op de verpleegafdeling. Hij maakt u wegwijs op de afdeling. Er zijn één-, twee- en vierpersoonskamers, met douche en toilet. Naast uw bed staat een nachtkastje. Er is radio en televisie en een bel om de verpleegkundige te roepen. 

Er zijn ook afdelingen met een zgn. opnamekamer. Hier komt u voorafgaand aan de operatie. Na de uitslaapkamer gaat u naar uw definitieve kamer op de verpleegafdeling.

(Digitale) borden op de gang

Op de gang van de verpleegafdeling hangt een (digitaal) bord waarop de namen van patiënten en bijbehorende kamernummers staan vermeld. Hierop kunnen bezoekers zien waar zij u kunnen vinden. Mocht u bezwaar hebben tegen het openbaar maken van uw naam aan anderen, meld dit dan aan de verpleegkundige.

Gemengd verplegen

In ons ziekenhuis wordt gemengd verpleegd. Dat wil zeggen dat mannen en vrouwen samen op een kamer kunnen liggen.

Opnamegesprek

De verpleegkundige heeft een gesprek met u om nader kennis te maken en checkt de gegevens van het intakegesprek bij de afdeling Voorbereiding Opname. Als u hier geen opnamegesprek heeft gehad, dan voert de verpleegkundige dit gesprek met u op de afdeling.

Hierbij worden onder andere uw wensen en verwachtingen van de opname besproken, uw medicijngebruik en contactpersoon. Als u nog vragen heeft over de opname, kunt u die in dit gesprek stellen.

Hulpverleners

Op de verpleegafdeling zult u het meest te maken krijgen met  (zaal)artsen , verpleegkundigen, leerlingverpleegkundigen , keuken- en schoonmaakpersoneel. Soms ook is aanvullende behandeling nodig door andere hulpverleners, zoals fysiotherapeut, diëtist of maatschappelijk werker.

Zaalarts

U maakt kennis met de zaalarts, die waarschijnlijk een kort lichamelijk onderzoek bij u doet. De dagelijkse medische zorg is in zijn handen. Elke dag komt de zaalarts bij u langs en bespreekt uw klachten, eventuele onderzoeken en behandeling met u.

Een zaalarts is een afgestudeerd arts die in opleiding is voor medisch specialist. De zaalarts houdt contact met uw eigen specialist, die meestal op de achtergrond blijft. Als u graag uw eigen specialist wilt spreken, laat dit dan weten aan uw zaalarts.

Soms worden operaties en andere behandelingen uitgevoerd door andere artsen dan uw eigen specialist. Ook daarvoor geldt: wilt u dit niet, bespreek dit dan met uw zaalarts. 

Verpleegkundigen

Op de verpleegafdeling krijgt u te maken met leerlingverpleegkundigen, verpleegkundigen en het teamhoofd. Een teamhoofd is een verpleegkundige met extra verantwoordelijkheden.

Medicijnen

U krijgt tijdens uw opname medicijnen van het ziekenhuis. Het is wel handig als u voor 1 dag uw eigen medicijnen meeneemt naar het ziekenhuis.

Terug naar boven