Patiënten en bezoekers

Opname

Voor een operatie (of een behandeling of onderzoek waarvoor u narcose krijgt) is er eerst toestemming nodig van de anesthesiologie. Hiervoor kunt u in onze ziekenhuizen in Nieuwegein, Utrecht of Woerden een bezoek brengen aan de afdeling Voorbereiding Opname.

Lees meer hierover bij Voorbereiding Opname.

De wachttijd

Uw wachttijd is afhankelijk van uw medische toestand en uw eventuele voorkeur voor een arts of locatie. Voor een aantal ingrepen kunt u de wachttijden op onze website vinden. Voor informatie over de wachttijden van andere ingrepen of het bespreken van specifieke wensen m.b.t. uw ziekenhuisopname, kunt u contact opnemen met de afdeling Opname.

Bekijk onze wachttijden

Wat we graag willen weten vóór uw opname  

Kunt u één van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft en vóór uw opname met uw behandelend arts belt; u vindt het telefoonnummer op uw afsprakenkaart. In dat geval kunnen er namelijk extra hygiënemaatregelen nodig zijn tijdens uw opname.

  • Bent u in de afgelopen 6 maanden behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis (of andere zorginstelling)?
  • Hebt u privé of beroepsmatig contact met een MRSA-positieve persoon?
  • Hebt u contact gehad met levende vleeskuikens, varkens en/of vleeskalveren of bent u woonachtig op een veehouderij? 

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.

Overige gegevens

Als u voor onderzoek of behandeling naar het St. Antonius Ziekenhuis komt, wordt bij de intake gevraagd naar medicijngebruik en vaccinaties tegen bepaalde ziekten. Deze gegevens kunnen relevant zijn voor een eventueel onderzoek, behandeling of opname. De informatie wordt vastgelegd in het patiëntdossier.

Meer informatie

Lees voor aanvullende informatie ook onze folders

Contact opnemen

Hebt u vragen over Voorbereiding Opname, of wilt u een afspraak maken voor een bezoek, dan kunt u bellen met 088 320 31 00 (dit telefoonnummer kunt u bellen voor alle afdelingen m.u.v. Cardiologie en Hart-Longchirurgie).  Voorbereiding Opname is telefonisch bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur.

Wanneer uw klachten tijdens de wachttijd veranderen, overleg dan met uw huisarts of behandelend specialist.

Terug naar boven