Polikliniek bezoeken

Veiligheid, rechten en plichten

Patiëntveiligheid, privacy en patiëntdossier

Het St. Antonius Ziekenhuis doet er alles aan om u goede en veilige zorg te bieden. Op deze pagina leest u meer hierover en krijgt u informatie over wat u zelf kunt doen voor uw eigen veiligheid. 

Patiëntveiligheid

Veiligheid van onze zorg

Op de pagina Veiligheid van onze zorg leest u wat wij doen om veilige zorg te leveren en wat u zelf kun doen. 

Patiëntveiligheidskaarten

De patiëntveiligheidskaarten van de Patiëntenfederatie Nederland geven goede informatie over veilige zorg in het ziekenhuis.

Vragen over de veiligheid? Vertel het ons

Heeft u vragen of opmerkingen over de veiligheid? Vertel het ons, want veiligheid staat bij ons voorop.

Startscherm Vertel ons voor uw veiligheid

Patiëntenverenigingen

Voor veel ziekten en aandoeningen bestaan patiëntenverenigingen. Bij hen kunt u:

  • informatie inwinnen
  • tips krijgen
  • lotgenotencontacten vinden

Op de website van de Patiëntenfederatie vindt u meer informatie over deze verenigingen. 

Rechten & Plichten

Onze huisregels

In onze huisregels leest u welke afspraken gelden om ervoor te zorgen dat iedereen op een prettige wijze in het ziekenhuis kan verblijven, werken en er op bezoek kan komen. 

Niet tevreden of een klacht?

Bent u niet tevreden? Bespreek het met uw zorgverlener of meld het bij de klachtenfunctionaris

Hoofdbehandelaarschap

Als u patiënt bent in ons ziekenhuis, is er altijd één medisch specialist verantwoordelijk voor uw behandeling: de hoofdbehandelaar. Uw hoofdbehandelaar heeft, als behandelend specialist, de regie en eindverantwoordelijkheid voor uw medische behandeling. Het is dus belangrijk dat u weet wie uw hoofdbehandelaar is. Als u niet weet wie uw hoofdbehandelaar is, kunt u dit op de polikliniek vragen aan uw specialist.

Wilt u meer weten over het hoofdbehandelaarschap? Bekijk dan op YouTube onze video over hoofdbehandelaarschap.  

Behandelwensen en behandelgrenzen 

U komt in het ziekenhuis voor een onderzoek, operatie of andere behandeling. U kunt zelf bepalen wat u wel of niet wilt bij uw behandeling. Het is belangrijk om uw wensen en verwachtingen te bespreken met uw behandelend arts. Wat wilt u nog wel, en wat misschien niet (meer)? De informatie in de folder 'Praten over behandelwensen en behandelgrenzen' kan u helpen om een gesprek hierover voor te bereiden. 

Rechten en plichten minderjarige patiënten

Net als volwassenen hebben kinderen en jongeren patiëntenrechten. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Patiëntenrechten van minderjarigen zijn ook vastgelegd in deze wet. Lees hier alles over de rechten van minderjarige patiënten.

Orgaan- en weefseldonatie 

Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, volgt de schouwend arts het protocol van de 'Wet op de orgaandonatie'.

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Bezwaar of Geen bezwaar

Tijdens een behandeling en/of onderzoek legt het St. Antonius medische gegevens van patiënten vast. We gebruiken deze gegevens soms voor wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsregistraties. In deze folder leest u meer hierover en wat u kunt doen als u hier bezwaar tegen heeft. 

Privacy en persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonlijke en medische gegevens is zeer belangrijk voor ons. Op de pagina Privacy & Veiligheid vindt u informatie hierover. Ook vindt u hier informatie over uw recht op  inzage, correctie  of verwijdering van uw persoonsgegevens en leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties.

Vraag over vaccinatie

Als u voor onderzoek of behandeling naar het St. Antonius Ziekenhuis komt, wordt bij de intake gevraagd naar medicijngebruik en vaccinaties tegen bepaalde ziekten. Deze gegevens kunnen relevant zijn voor een eventueel onderzoek, behandeling of opname. De informatie wordt vastgelegd in het patiëntdossier.

Terug naar boven