Opname

Naar huis

Als u naar huis gaat, krijgt u in de meeste gevallen een afspraak mee voor de eerste polikliniekcontrole. Daarnaast ontvangt uw huisarts van ons een brief over uw opname. Ga niet op eigen gelegenheid naar huis, maar laat u door iemand ophalen met de auto. Zowel plaatselijke als algehele verdoving kan namelijk nawerken. Als u een taxi wilt nemen, kan de verpleegkundige deze voor u bestellen.

Adviezen

  • Wij raden u aan om de eerste 24 uur na de operatie thuis te blijven en regelmatig te rusten. U zult mogelijk een aantal dagelijkse werkzaamheden niet kunnen verrichten. Zorg daarom dat er iemand bereikbaar is die u kan helpen als dat nodig is. Zorg voor de zekerheid dat u de eerste nacht na de operatie niet alleen thuis bent. U kunt bijvoorbeeld een nabloeding krijgen. Dan is er iemand in huis die u kan helpen of naar het ziekenhuis brengen als dat nodig is.
  • Voordat u naar huis gaat, krijgt u van uw specialist adviezen mee voor thuis en hoort u wanneer u uw gewone werkzaamheden weer kunt doen.
  • Na de operatie kunt u last hebben van misselijkheid, braken, keelpijn of heesheid. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Deze klachten gaan vanzelf over na één of twee dagen. Kwam u voor dagopname: eet dan de eerste dag kleine, licht verteerbare maaltijden.
  • Wanneer u pijn heeft, kunt u een tablet of zetpil paracetamol nemen. Daarvan mag u er maximaal 6 per dag. Per 6 uur mag u 2 keer een tablet of zetpil nemen van elk 500 mg.
  • Wanneer uw arm plaatselijk is verdoofd, draag dan uw arm de eerste dag in een draagdoek (mitella). Deze krijgt u van de verpleegkundige mee. Als u de mitella langer moet dragen dan één dag, hoort u dit van de verpleegkundige of arts. 

Ruggenprik

Wanneer u een ruggenprik hebt gehad, is uw onderste lichaamshelft verdoofd geweest. Het plassen kan na de ingreep dan soms moeilijk gaan of langer op zich laten wachten. Heel soms gebeurt het dat iemand urine verliest zonder het te merken. Dat gaat meestal vanzelf weer over. Het is belangrijk dat u vóór vertrek minstens één keer hebt geplast. Ook kunt u na een ruggenprik hoofdpijn krijgen. Neem dan een tablet paracetamol en ga vier uur plat op bed liggen. Wanneer de hoofdpijn niet vermindert, bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Telefonische nabespreking

Als u weer thuis bent, belt de verpleegkundige u de eerste werkdag na uw ingreep op (wanneer u op een vrijdag bent geopereerd, wordt u dus op maandag gebeld). Dit geldt alleen als u komt voor dagopname. De verpleegkundige vraagt u hoe het gaat en of u nog vragen hebt.

Contact

Als er thuis vragen of problemen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts. Ook kunt u het ziekenhuis bellen:

  • De polikliniek van uw specialist; het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart.
  • De afdeling waar u hebt gelegen (via het algemene nummer van de locatie).
  • 's Avonds, 's nachts en in het weekend kunt u bellen naar de afdeling Spoedeisende Hulp. 

Zorgbemiddeling (vervolgzorg)

Vervolgzorg 

Wanneer u bij ons bent opgenomen en u mag met ontslag, gaat u naar huis of naar een andere zorginstelling. Wanneer u naar huis gaat, adviseren onze transferverpleegkundigen u en/of uw naasten over passende zorg thuis. Wij kijken waar plek beschikbaar is voor de vervolgzorg die u nodig heeft. Heeft u voorkeur voor een bepaalde instelling? Dan kunt u dat aangeven. Wij doen ons best om voor u een plek te vinden bij die instelling, maar wij kunnen dit niet garanderen. Het kan gebeuren dat er geen plek is. Wij regelen dan een plek voor u in een andere instelling met passende vervolgzorg.

Langer in het ziekenhuis blijven is geen optie. Ziekenhuisopname zonder medische noodzaak betekent dat andere patiënten die wachten voor opname of operatie, niet naar het ziekenhuis kunnen. Bovendien wordt opname zonder medische indicatie niet meer volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat u als patiënt uw eigen risico of eigen bijdrage CAK betalen. Wij zijn dus als ziekenhuis genoodzaakt om uit te kijken naar alle mogelijke opties van vervolgzorg.

Meer over vervolgzorg?

Terug naar boven