Naar huis

Zorgbemiddeling

Wellicht heeft u na de ziekenhuisopname nog zorg nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende soorten zorg die mogelijk zijn na een ziekenhuisopname. Ook leest u meer over het aanvragen van deze zorg en de kosten die aan de zorg zijn verbonden.

Zorg na de ziekenhuisopname

Uw arts of verpleegkundige van de afdeling bespreekt tijdens de ziekenhuisopname met u of u na uw opname (extra) zorg nodig heeft. Misschien kunnen mensen uit uw omgeving u tijdelijk ondersteunen. Wanneer dit niet het geval is kan de afdeling Zorgbemiddeling in het St. Antonius Ziekenhuis samen met u, en zo nodig uw mantelzorger, kijken naar de zorg die nodig is.

Advies en ondersteuning

De afdeling Zorgbemiddeling  bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor (extra) zorg na de ziekenhuisopname voor de wet- en regelgeving. We helpen u bij het in gang zetten van de aanvraag van professionele zorg die u nodig heeft.  Samen met u zorgen we voor een goede organisatie van de nazorg en bijbehorende financiering.

U kunt hierbij denken aan zorg binnen:

  • de Zorgverzekeringswet (ZvW)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Samen met u zorgen we voor de indicatie voor de ZvW en/of WLZ verzorgen. Wanneer u zorg wilt ontvangen vanuit de WMO dan moet u zelf contact opnemen met de gemeente.

Zorgaanbieder

De afdeling Zorgbemiddeling zal, wanneer u recht heeft op professionele zorg, samen met u kijken naar de meest passende zorg. U kunt daarbij uw voorkeur van zorgaanbieder aangeven. Indien deze aanbieder de zorg niet kunnen bieden, dan zal Zorgbemiddeling zoeken naar een andere zorgaanbieder. In overleg met de behandelend arts en de mogelijke start van de zorgaanbieder, wordt bepaald wanneer u het ziekenhuis kunt verlaten.

Zorg wanneer u na de ziekenhuisopname naar huis toe gaat

De zorgaanbieder waar u terecht kunt is afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

Thuiszorg/wijkverpleging

Zorg voor ondersteuning bij persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld wassen en aankleden). Zorg en ondersteuning bij verpleging (bijvoorbeeld wondverzorging).

Medisch specialistische verpleging thuis

Wanneer de verpleegkundige zorg  die wordt uitgevoerd door de thuiszorgorganisatie valt onder eindverantwoordelijkheid van de medisch specialist.

Terminale thuiszorg

U komt in aanmerking voor terminale thuiszorg wanneer de behandeld arts een levensverwachting van korter dan drie maanden aangeeft. Terminale zorg kan zowel thuis als in een hospice geboden worden. De zorg is gericht op comfort en het bieden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase.

Hulpmiddelen

Bij de thuiszorgwinkel kunt u terecht voor hulpmiddelen en verpleegartikelen. Hulpmiddelen zoals krukken, een looprek of een rollator kunt u huren, lenen en soms alleen kopen. Onze afdeling kan in sommige situaties bepaalde artikelen voor u bestellen. Hierbij kunt u denken aan een ziekenhuisbed.

Huishoudelijke hulp

Wanneer u door uw ziekte of handicap u huishouden niet meer zelf kunt doen, kunt u bij de gemeente van uw woonplaats ondersteuning van de WMO aanvragen. Uw gemeente bekijkt dan samen u voor welke ondersteuning u in aanmerking komt.

Terug naar boven