Polikliniek bezoeken

Voorbereiding op uw afspraak

In het ziekenhuis, telefonisch of via beeldbellen

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op uw afspraak met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Het kan u rust geven en helpen om de goede vragen te stellen en helpt ons om er samen met u voor te zorgen dat uw afspraak soepel gaat.

Tijdens een afspraak kan het zijn dat u veel informatie krijgt. Ook kan zo'n gesprek spanning en/of emoties met zich meebrengen. Hierdoor kunt u informatie missen of vragen vergeten te stellen. Een goede voorbereiding is dus belangrijk.

Belangrijke informatie

In uw afspraakbevestiging vindt u belangrijke informatie over uw afspraak. Lees deze informatie goed door voor uw afspraak en volg de instructies op (bijvoorbeeld over voorbereidende onderzoeken, zoals bloed prikken). Verder leest u hier ook op welke locatie u wordt verwacht. Let op, dit kan een andere locatie zijn dan u gewend bent. 

Voorbereiding op uw gesprek

Zelf nadenken over wat voor zorg u wilt is belangrijk. Goede zorg begint met een goed gesprek tussen u en uw zorgverlener. Vertel wat u belangrijk vindt. Dan krijgt u zorg die bij u past.

Op de website begin een goed gesprek vindt u tips over hoe u zich goed kunt voorbereiden op het gesprek met uw zorgverlener.

Tips voor een goed gesprek, wat kunt u zelf doen?

Voor het gesprek

 • Schrijf vragen over uw ziekte of klachten op
 • Denk na over wat u belangrijk vindt in uw dagelijks leven
 • Zoek betrouwbare informatie op op internet (bv op thuisarts.nl)
 • Neem iemand mee naar het gesprek

Tijdens het gesprek

 • Stel uw belangrijkste vragen als eerst en vertel de arts wat u belangrijk vindt en/of waar u zich zorgen over maakt.
 • Stel deze 3 goede vragen.
 • Maak aantekeningen van wat de arts vertelt. Zo kunt u dit thuis rustig nalezen. Of neem uw gesprek op, met uw mobiele telefoon bijvoorbeeld.
 • Vraag gerust om uitleg van medische termen als dat nodig is.

Patiëntportaal Mijn Antonius

In het St. Antonius Ziekenhuis werken wij met Mijn Antonius, dit is ons beveiligde online patiëntportaal. U kunt hier afspraken in maken en/of verzetten, uw medische gegevens inzien en vragen stellen aan uw zorgverlener. Uw persoonlijke portaal staat al voor u klaar, u hoeft het alleen nog te activeren. Zie hier hoe u dit doet. Via Mijn Antonius kunnen wij op een veilige manier online met u communiceren. Het is belangrijk om Mijn Antonius te activeren voor uw eerste afspraak met uw zorgverlener.

Wat neem ik mee of heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs. Het is belangrijk dat uw gegevens goed zijn geregistreerd en dat u bent gelegitimeerd:
  • voor uw veiligheid (zodat wij zeker weten wie u bent),
  • zodat wij altijd contact met u kunnen opnemen en
  • om de rekening naar uw zorgverzekeraar te kunnen sturen. Als u zich niet heeft gelegitimeerd, dan bestaat de mogelijkheid dat u de kosten voor uw afspraak zelf moet betalen omdat de zorgverzekeraar de rekening dan kan afwijzen. 
 • Geldige zorgverzekeringspas.
 • Verwijsbrief van uw (huis)arts. Als u geen verwijsbrief van uw arts heeft ontvangen, dan heeft uw arts deze digitaal naar ons verzonden.
 • Actueel overzicht van uw medicijnen. U kunt dit zelf ophalen bij uw apotheek. U kunt hen ook toestemming geven om uw gegevens met ons te delen. 

Wanneer komt u NIET naar het ziekenhuis?

In sommige gevallen zijn bij een polibezoek extra hygiënemaatregelen nodig. Als u een van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u dit voor uw bezoek te melden bij de poli waar u een afspraak heeft:

 • Bent u de afgelopen 6 maanden behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen/behandeld in een Nederlandse zorginstelling?
 • Werkt of woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Heeft u in de afgelopen 2 maanden in een centrum voor asielzoekers gewoond?
 • Bent u BRMO-positief?
 • Bent u MRSA-positief?
 • Bent u huisgenoot/partner/verzorger van een MRSA-positieve patiënt?
Terug naar boven