Uw dagbehandeling met operatie

Voorbereiding op uw dagbehandeling (met operatie)

Met uw arts heeft u besproken dat u geopereerd wordt en dat dit gebeurt tijdens een dagopname. U verblijft dan een dag(deel) in het ziekenhuis. We noemen dit een dagbehandeling. Deze informatie gaat over de gang van zaken tijdens uw dagbehandeling, niet over de ingreep zelf. 

Voorbereiding Opname

Voor een veilige behandeling is een goede voorbereiding belangrijk. Daarom bezoekt u vooraf de Voorbereiding Opname op een van onze locaties; Nieuwegein, Utrecht of Woerden. Bij Voorbereiding Opname vindt u de anesthesiologie, de verpleegkundige intake, de apotheek en de opnameplanning. Deze verschillende disciplines zorgen er samen met u voor dat u goed voorbereid bent op uw ziekenhuisopname. Deze screening duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. 

Afspraak maken 

Een afspraak maken voor een pre-operatieve screening kan op 2 manieren: 

 • Op locatie, bij de afdeling Voorbereiding Opname. U kunt hier direct na uw polibezoek langslopen.
  • Ziekenhuis Nieuwegein: volg de borden polinummer 59 (begane grond, tussen de blauwe en de groene liften)
  • Ziekenhuis Utrecht: volg route 22 
 • Telefonisch: bel dan 088 320 31 00, bereikbaar van 8.30 – 12.00 en 13.00 – 16.15 uur.  Dit telefoonnummer kunt u bellen voor alle specialismen en afdelingen m.u.v. Cardiologie en Hart-Longchirurgie.  

Bespreekpunten

 • Uw wensen voor en verwachtingen over de dagbehandeling.
 • Wie uw contactpersoon wordt.
 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u dieetwensen heeft.
 • Of u allergisch bent, bijvoorbeeld voor jodium, pleisters, antibiotica of contraststoffen.
 • Uw thuissituatie.
 • Wat u voorafgaand aan uw opname kunt regelen.
 • Welke patiënteninformatie voor u belangrijk is. Een overzicht van deze informatie vindt u op de pagina Informatie over uw dagbehandeling of opname.

Als u nog vragen heeft over uw dagbehandeling, dan kunt u deze in dit gesprek stellen. 

Meenemen 

 • Een medicijnoverzicht (dit kunt u halen bij uw apotheek)
 • Uw identiteitsbewijs
 • De gegevens van uw contactpersoon tijdens uw opname. Een contactpersoon is meestal uw partner, kind of een naaste.

Operatiedatum

Nadat de anesthesioloog (verdovingsarts) heeft bevestigd dat u geopereerd kunt worden, plannen we een operatiedatum met u in. Deze datum is onder meer afhankelijk van de urgentie, de wachttijd van de arts die de ingreep gaat verrichten en uw eigen voorkeur.

Als de operatiedatum met u is afgesproken, krijgt u een bevestigingsbrief met daarin de operatiedatum en locatie. Een paar dagen voor uw dagbehandeling bellen we u tussen 13.30 en 16.30 uur met een anoniem nummer of sturen we een sms. We vertellen u waar en wanneer u moet komen en hoe lang u van tevoren niet mag eten of drinken. Volg deze instructies goed op om problemen te voorkomen. Als u dit niet doet, kan de operatie niet doorgaan.

Contact opnemen

Als uw gezondheidstoestand tijdens de wachttijd verandert, overleg dan met uw huisarts of behandelend specialist en neem contact op met Voorbereiding Opname. 

Is uw wachttijd verstreken en heeft u nog niets van ons gehoord, neem dan telefonisch contact met ons op via 088 32 3100. Voor alle hart-en longbehandelingen (hartoperatie, longoperatie, dotterbehandeling, hartkatheterisatie, pacemaker, elektrofysiologisch onderzoek en voor andere vragen), bel met de poli Cardiologie: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur met 088 320 11 00. 

Infectiepreventie

In sommige gevallen zijn bij een dagbehandeling extra hygiënemaatregelen nodig. Als u een van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u dit te melden bij Voorbereiding Opname:

 • Bent u de afgelopen 6 maanden behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen/behandeld in een Nederlandse zorginstelling?
 • Werkt of woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Heeft u in de afgelopen 2 maanden in een centrum voor asielzoekers gewoond?
 • Bent u BRMO-positief?
 • Bent u MRSA-positief?
 • Bent u huisgenoot/partner/verzorger van iemand die MRSA-positief is?

Is uw inschrijving volledig?

Het is belangrijk dat u voor uw dagbehandeling of opname volledig geregistreerd en geïdentificeerd bent. Is dit eerder nog niet gebeurd? Komt u dan 15 minuten eerder en ga langs de Centrale Receptie om uw gegevens compleet te maken. Deze hebben wij nodig in verband met uw veiligheid (zodat wij zeker weten wie u bent), zodat wij altijd met u kunnen communiceren en om de rekening naar uw zorgverzekeraar te sturen. Als u zich niet legitimeert, dan bestaat de mogelijkheid dat u de kosten voor uw behandeling zelf moet betalen omdat de zorgverzekeraar de rekening dan kan afwijzen. 

Hulp thuis en hulpmiddelen

Het kan zijn dat u na uw verblijf in het ziekenhuis thuis extra hulp nodig hebt. Probeer in dat geval deze hulp vóór uw opname te regelen. U kunt bijvoorbeeld in uw familie- of kennissenkring hulp vragen. Ook kunt u naar mogelijkheden informeren bij het zorgloket (WMO) van uw gemeente.  

Heeft u krukken, een rolstoel of andere hulpmiddelen nodig na uw operatie? Regel dit dan tijdig en neem ze mee op de dag van uw operatie. 

Meer informatie

Op deze website:

 

Terug naar boven