Bezoektijden

Bezoekregels Eerste Hart Hulp

Voor de Eerste Hart Hulp (EHH) op de E3 in Nieuwegein gelden onderstaande bezoekregels.

Corona (verdachte) patiënten is geen bezoek toegestaan, tenzij:

  • De psychosociale/cognitieve gesteldheid van de patiënt begeleiding vereist die de verpleegkundigen op de EHH niet kunnen bieden.
  • De patiënt stervende is en waarbij de familie gefaseerd de mogelijkheid krijgt om afscheid te nemen.
  • De patiënt de Nederlandse taal niet machtig is en het personeel er middels telefonische vertaling niet uit komt.

Bij niet-corona verdachte patiënten of patiënten waarop bovenstaande uitzonderingen van toepassing zijn, geldt:

  • Per patiënt is maximaal één naaste/begeleider toegestaan.
  • De naaste/begeleider wacht in de wachtruimte op de EHH of buiten de afdeling totdat de verpleegkundige klaar is met installeren van de patiënt.
  • Heeft het bezoek last van corona-gerelateerde klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Dan is het bezoek aan de EHH niet toegestaan.
  • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol met het dragen van bijbehorende persoonlijke beschermmaatregelen gevolgd.
  • Bezoekers verlaten na opname of ontslag van de patiënt meteen de EHH en het ziekenhuis.
Terug naar boven