Vraag en antwoord Mijn Antonius

Toestemming voor het delen van uw medische gegevens

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over het geven van toestemming voor het delen van uw medische gegevens met uw zorgverleners buiten het St. Antonius Ziekenhuis.

Als u toestemming geeft voor het delen van uw medische informatie, dan kunnen zorgverleners van zorginstellingen waarmee wij samenwerken uw medische gegevens inzien. Deze inzage bevordert uw veiligheid en draagt bij aan een goede behandeling.

Als u toestemming geeft, dan krijgt de andere zorgverlener inzage in uw medische gegevens, zodat zij uw gegevens kunnen inzien bij een polibezoek of opname of ter voorbereiding hierop.

Andere zorgverleners kunnen deze toestemming niet gebruiken om uw dossier op te vragen, zonder dat hier een aanleiding voor is.

Alle aanvragen tot inzage in uw medische gegevevens worden door ons geregistreerd.

Onderstaande informatie uit uw elektronisch medisch dossier kan voor behandelingsdoeleinden met andere zorgverleners worden gedeeld:

 • Allergieën
 • Vaccinaties
 • Medicijnen
 • Medische, chirurgische, familie- en sociale voorgeschiedenis
 • Bezoeken aan de (poli)kliniek en het ziekenhuis
 • Onderzoeksuitslagen
 • Diagnoses
 • Ingrepen

Uw medische gegevens kunnen bij ons ziekenhuis worden opgevraagd door samenwerkingspartners van het St. Antonius Ziekenhuis. Het inzicht in uw medisch gegevens geeft uw zorgverleners elders meer inzicht in uw medische situatie. Dit kan u en hen helpen bij de keus voor de juiste behandeling en mogelijk onnodige onderzoeken of behandelingen voorkomen.

Het grootste voordeel is dat met uw toestemming voor het delen van uw medische gegevens zorgverleners van andere zorginstellingen op een veilige manier toegang hebben tot medische informatie die ze zonder het delen van uw medische gegevens wellicht niet hadden gehad.

Uw medische gegevens helpen de andere zorgverleners bij het maken van het juiste zorg- en/of behandelplan en het nemen van de juiste medische beslissingen en mogelijk onnodige onderzoeken of behandelingen voorkomen. 

In een medische noodsituatie helpt het de andere zorgverleners als zij direct uw medische gegevens kunnen raadplegen.

Nee, hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Het is een gratis service omdat wij ervan overtuigd zijn dat het op een veilige manier delen van medische gegevens met andere zorgverleners de kwaliteit van de zorg kan vergroten.

We beschermen uw privacy en de veiligheid van uw gegevens zorgvuldig. We delen uw medische gegevens uitsluitend met bevoegde samenwerkingspartners en uw medische gegevens leveren we versleuteld op een veilige, elektronische manier bij hen aan.

Bij samenwerkingspartners kunt u denken aan andere ziekenhuizen, klinieken en huisartsen. Op dit moment is technisch nog niet mogelijk om medische gegevens met al onze samenwerkingspartners uit te wisselen. We verwachten dat dit de komende tijd met steeds meer partners mogelijk zal zijn.

Momenteel is het technisch helaas niet mogelijk om zelf inzage te hebben in wie uw medische gegevens heeft opgevraagd. Het St. Antonius registreert deze aanvragen uiteraard wel.

Het is voor een zorgverleners noodzakelijk om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van uw situaties met behulp van de beschikbare medische gegevens. Om deze reden is het niet mogelijk om toestemming te geven voor slechts een bepaald deel van uw medische gegevens.

Nee, dit is technisch niet mogelijk. Als u toestemming geeft voor het delen van uw medische gegevens, dan geeft u er toestemming voor dat alle samenwerkingspartners van het St. Antonius uw medische gegevens desgewenst kunnen opvragen.

Mijn Antonius Helpdesk

Heeft u vragen over Mijn Antonius of hulp nodig? Neem dan contact op met de Mijn Antonius Helpdesk:

 • Via e-mail: mijnantonius@antoniusziekenhuis.nl
 • Of telefonisch: T 088 320 81 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.30 uur).
 • U kunt ook terecht bij medewerkers van de Centrale Receptie op de locaties Nieuwegein en Utrecht (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur). Er is hiervoor geen afspraak nodig. 
 • Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de computer of van uw tablet of telefoon? Dan kunt op locatie Nieuwegein terecht bij de vrijwilligers tijdens de computerinloop. Zij hebben de tijd om u rustig op weg te helpen. De vrijwilligers zijn aanwezig op:
  • Maandag, woensdag en vrijdag: van 09.00 tot 11.00 uur
  • Dinsdag en donderdag: van 13.00 tot 15.00 uur
  • U vindt hen achterin de wachtruimte bij de apotheek. 

Vermeld in uw e-mail of aan de telefoon:

 • Uw naam en geboortedatum, de 4 cijfers van uw postcode en uw telefoonnummer (zodat we direct alle informatie hebben om uw melding goed af te handelen).
 • Wat is het probleem in Mijn Antonius en wanneer deed het zich voor?
 • Gaat het probleem over uw Mijn Antonius-account, dat van uw kind of dat van u als gemachtigde voor uw kind?
 • Voeg (indien mogelijk) een schermafbeelding of de tekst van de foutmelding toe. 
Terug naar boven