Home

Patiëntinschrijving en verplichte identificatie

Als u gebruik maakt van zorg in het St. Antonius Ziekenhuis, schrijft u zich in als patiënt van het ziekenhuis. Vanwege een landelijke en wettelijke verplichting moet u altijd bij de inschrijving een geldig identiteitsbewijs laten zien.  

Dit is uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument. Hierop staat uw Burgerservicenummer (BSN). Uw persoonlijke gegevens en BSN registreert het ziekenhuis in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Ook wordt een pasfoto van u gemaakt. Door deze foto kunnen wij u herkennen tijdens uw bezoek, zodat u uw identiteitsbewijs niet steeds opnieuw hoeft te laten zien. 

De inschrijving en legitimatie zijn wettelijk verplicht voor uw veiligheid (zodat wij zeker weten wie u bent), om altijd met u te kunnen communiceren en om de rekening naar uw zorgverzekeraar te kunnen sturen. Ook kunnen we zo veilig informatie uitwisselen met uw huisarts.

Waarom moet u zich identificeren en inschrijven?

Als u gebruik maakt van zorg in het St. Antonius Ziekenhuis, schrijft u zich in als
patiënt van het ziekenhuis. Vanwege een landelijke en wettelijke verplichting moet u altijd bij de inschrijving een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Tijdens uw inschrijving wordt persoonlijke, vertrouwelijke informatie vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze informatie is nodig om kwalitatieve en veilige zorg te kunnen bieden en gegevens over uw zorg uit te kunnen wisselen met uw zorgverzekeraar en huisarts. Zo gebruikt het ziekenhuis uw Burgerservicenummer (BSN) bij het uitwisselen van informatie. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer staat op uw identiteitsbewijs en beschermt tegen fraude en zorgt ervoor dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. 

Een juiste inschrijving en legitimatie is ook een voorwaarde voor een veilige behandeling in het ziekenhuis. Het helpt om persoonsverwisselingen te voorkomen en maakt het mogelijk dat wij altijd met u kunnen communiceren als dat nodig is.

Waarom wordt er een foto van u gemaakt?

Bij inschrijving wordt een pasfoto van u gemaakt. Als uw foto in het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis is opgenomen, kunnen wij u herkennen en hoeft u zich niet steeds opnieuw te identificeren bij uw eventuele vervolgbezoeken aan het ziekenhuis.

Uw foto zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Indien u geen foto wilt laten maken, kan het ziekenhuis bij elk bezoek opnieuw vragen om uw geldige identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Onderstaande documenten voldoen als identiteitsbewijs:

  • paspoort
  • rijbewijs
  • identiteitskaart
  • verblijfsdocument

Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet voldoende en kunnen wij niet accepteren voor een zorgvuldig identificatieproces.

Hoe werkt het identificeren van kinderen?

Ook kinderen moeten zich bij een bezoek aan het ziekenhuis kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uw kind heeft dus een geldig legitimatiebewijs nodig zoals een identiteitskaart of een paspoort.

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Waar en wanneer kunt u zich inschrijven?

U kunt zich inschrijven bij de centrale receptie van alle St. Antonius Ziekenhuis locaties (Nieuwegein, Houten, Utrecht, Utrecht Overvecht, Woerden en Mijdrecht).

De inschrijfbalie is geopend op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7:30 uur tot 16:30 uur. 

Als het niet mogelijk is om u bij uw eerste bezoek in te schrijven, wordt u verzocht om dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen.

Wij verzoeken u zich voorafgaand aan uw afspraak in te schrijven. Houdt u minimaal rekening met 15 minuten vóór uw afspraaktijd. Zo hebben wij voldoende gelegenheid om uw persoonlijke gegevens vast te leggen en een foto te maken voor uw medisch dossier.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis voor uw inschrijving en/of identificatie?

Het is belangrijk dat u altijd uw geldig identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspas meeneemt.

Ook is het handig om een actueel medicatieoverzicht, eventueel uw verwijsbrief (alleen als u deze heeft ontvangen, maar meestal ontvangen wij deze digitaal van uw (huis)arts) en een lijstje met vragen mee te nemen ter voorbereiding op uw afspraak.

Bent u uw identiteitsbewijs vergeten?

Als u geen geldig identiteitsbewijs bij u heeft, kan uw afspraak wel doorgaan. Wij vragen u dan dringend om u dezelfde week of voorafgaand aan de volgende afspraak (mits deze binnen 2 weken plaatsvindt) alsnog volledig in te schrijven met een geldig identiteitsbewijs.

Zonder uw volledige inschrijving kunnen wij uw gegevens niet delen met uw huisarts of zorgverzekeraar. In dat geval zal de factuur van de gemaakte ziekenhuiskosten aan u gestuurd worden.

Als u zich (blijvend) niet kunt of wilt identificeren, dan wordt u pas behandeld als u vooraf de kosten voor behandeling betaalt. U wordt wel altijd behandeld als er sprake is van medische noodzaak.

Heeft u geen zorgverzekering?

Wanneer u niet of slechts gedeeltelijk verzekerd bent, of wanneer u een behandeling wenst die geheel buiten het voor u van toepassing zijnde verzekeringspakket valt, dient u het ziekenhuis hierover bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst te informeren.

In een dergelijk geval stelt het ziekenhuis voorafgaand aan de behandeling een voorschotnota op. U voldoet deze nota voorafgaand aan de behandeling. Na beëindiging van de behandeling wordt het precieze bedrag met het door u betaalde voorschot verrekend.

Wat kunt u met uw oude patiëntpas doen?

Vanaf 13 oktober 2017 geldt de nieuwe manier van identificeren van patiënten. Dit betekent dat de patiëntpas niet meer gebruikt wordt.

Als u nog een patiëntpas heeft, dan kunt u deze zelf vernietigen door de pas goed door te knippen, voordat u deze weggooit. Zo voorkomt u dat uw patiëntpas en daarmee eventueel uw persoonsgegevens in handen van derden kunnen komen. Of u kunt uw patiëntpas inleveren bij de centrale receptie. Daar staan speciale bakken, waarin de pasjes verzameld worden en daarna vernietigd worden.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen via 088 320 30 00 of info@antoniusziekenhuis.nl.

Code ALG 27-AD

Terug naar boven