Aandoeningen

Pneumocystose (pneumocystis pneumonie)

Pneumocystose is een ernstige longontsteking die wordt veroorzaakt door de gistachtige schimmel Pneumocystis jirovecii. Daarom wordt pneumocystose ook pneumocystis pneumonie genoemd (pneumonie = longontsteking).

De schimmel Pneumocystis jirovecii kan bij iedereen voorkomen, maar is gewoonlijk totaal ongevaarlijk. Hij geeft alleen problemen n bij mensen met een zeer verzwakt afweersysteem. Daarom noemen we pneumocystose een opportunistische infectie.

Op deze pagina snel naar

Symptomen

Mensen met pneumocytose hebben de volgende klachten:

  • kortademigheid
  • droge hoest
  • koorts
  • afvallen
  • nachtzweten

Een klaplong is een mogelijke complicatie, maar komt weinig voor.

Onderzoeken

Om de diagnose te stellen zijn verschillende onderzoeken nodig zijn, zoals een longfoto, een  bloedgasanalyse, longspoeling (lavage), laboratoriumonderzoek van sputum en     weefselonderzoek.

Behandelingen

De behandeling is erop gericht de infectie te bestrijden, bijvoorbeeld met antibiotica (Co-Trimoxazol), de klachten te verminderen, bijvoorbeeld met ontstekingsremmers en een de eventuele klaplong te herstellen.

Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat de algehele conditie (gezondheid) van de patiënt op een hoger peil gebracht wordt.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD-expertisecentrum en het ROW-expertisecentrum.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code
LON 93-A