Behandelingen & onderzoeken

Poliklinische hartrevalidatie

Het hartrevalidatieprogramma van het St. Antonius is bedoeld voor patiënten die een hartoperatie of hartinfarct hebben gehad. Het doel van het programma is om patiënten zo snel mogelijk na een hartinfarct of hartoperatie in een zo goed mogelijke conditie te brengen.

In het programma leert u op een goede manier om te gaan met uw hartaandoening, waarbij aandacht wordt besteed aan een gezonde leefstijl. U krijgt een programma met voorlichting, fysieke training en zo nodig psychische begeleiding, zodat u zo snel mogelijk uw dagelijkse activiteiten, sport en/of werk weer kunt oppakken.

Programma op maat

Niet iedereen heeft dezelfde problemen te overwinnen. Voor de een staat conditieverbetering op de voorgrond, terwijl voor de ander het overwinnen van angst of het leren kennen van grenzen een belangrijk doel is. Samen met u kijken we naar de doelen die u persoonlijk wilt bereiken. Op basis daarvan wordt een programma op maat samengesteld.

Op deze pagina snel naar

Meer over voor wie hartrevalidatie bedoeld is

Bij het revalidatieproces zijn meerdere disciplines betrokken: de cardioloog, de fysiotherapeut, de diëtist, de medisch maatschappelijk werker en eventueel de medisch psycholoog. Deze multidisciplinaire aanpak is gebaseerd op de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting.

De volgende patiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie:

 • patiënten die een bypass- of omleidingsoperatie ondergaan
 • patiënten bij wie een aangeboren hartafwijking wordt gecorrigeerd
 • patiënten die een hartklepoperatie ondergaan
 • patiënten die een hartritmecorrigerende operatie ondergaan
 • patiënten die een hartinfarct hebben gehad en/of gedotterd zijn

Heeft u andere hartproblemen? Dan kan uw cardioloog, in overleg met u, besluiten dat hartrevalidatie ook voor u zinvol is.

Voorbereiding

Afspraak maken

Komt u in aanmerking voor hartrevalidatie? Dan wordt voor het ontslag uit het ziekenhuis een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij de fysiotherapeut. Aanmelding kan ook via uw behandelend cardioloog.

Bij de eerste afspraak meldt u zich bij de balie van de afdeling Fysiotherapie op poli 23 in Nieuwegein, via routenummer 9 in Utrecht of op poli 9 in Woerden.

Betrek iemand bij uw revalidatie

We raden u aan iemand uit uw naaste omgeving te betrekken bij het programma. Dat kan uw levenspartner zijn, maar bijvoorbeeld ook uw zoon, dochter of beste vriend(in).

Vergoeding

Alle onderdelen van het hartrevalidatieprogramma worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandeling

Werken in groepen

Het revalidatieprogramma bevat veel groepsbijeenkomsten en -activiteiten. Tijdens deze groepsactiviteiten houden we rekening met het programma dat eerder aan de hand van uw individuele behoeften en mogelijkheden is samengesteld.

Het programma

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • intakegesprek
 • informatieprogramma
 • bewegingsprogramma
 • psychosociale begeleiding

Het is niet altijd nodig alle onderdelen te volgen. De leden van het hartrevalidatieteam bekijken welke van deze onderdelen voor u zinvol zijn en adviseren u hierover.

Intakegesprek

Ongeveer twee weken na ontslag uit het ziekenhuis heeft u op de poli een intakegesprek met een van onze fysiotherapeuten. Tijdens dit bezoek:

 • bepaalt u samen met de fysiotherapeut uw revalidatiedoelen;
 • kunt u vragen stellen;
 • vult u een vragenlijst in, zodat het team inzicht krijgt in uw dagelijks functioneren.

Informatieprogramma

U en uw naaste worden samen met andere patiënten en hun naasten uitgenodigd voor het informatieprogramma. Dat bestaat uit vier verschillende informatiemodules. Deze modules worden afwisselend verzorgd door:

 • de cardioloog, die aandacht besteedt aan de risicofactoren en lichamelijke aspecten van hart-en vaataandoeningen;
 • de maatschappelijk werker, die stilstaat bij de sociale, emotionele en maatschappelijke gevolgen van een hartziekte;
 • de diëtist, die informatie geeft over gezonde voeding;
 • de fysiotherapeut, die vertelt over het bewegingsprogramma en adviezen geeft over gezond bewegen.

Al tijdens uw opname in het ziekenhuis maakt de fysiotherapeut met u de afspraken voor deze informatiemodules.

Bewegingsprogramma

Voordat u met het bewegingsprogramma begint, moet er nog het een en ander gebeuren:

 • U wordt uitgenodigd voor een fietstest, waarbij een ECG (hartfilmpje) wordt gemaakt. Deze test vindt ongeveer plaats 2 tot 6 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis.
 • Het hartrevalidatieteam bespreekt de gegevens van de test en het intakegesprek.
 • Het hartrevalidatieteam deelt u in een van de ‘hartgroepen’ in. Bij het kiezen van ‘uw’ hartgroep houden we zoveel mogelijk rekening met uw lichamelijke conditie, leeftijd en dagelijkse activiteiten.
 • Nadat u bent ingedeeld ontvangt u een schriftelijke uitnodiging per mail (eventueel per post) voor het bewegingsprogramma. Hierin staat wanneer en waar uw eerste training plaatsvindt.
 • De eerste sessie van het bewegingsprogramma vindt plaats ongeveer 4 tot 6 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Tijdens het bewegingsprogramma wordt u door twee fysiotherapeuten begeleid. U werkt aan een verbetering van uw lichamelijke conditie, beweeglijkheid en spierkracht.

De trainingen worden gegeven in een oefenzaal en bestaan uit:

 • fietsen op de hometrainer (eventueel een loopband of roei-ergometer)
 • kracht- en lenigheidsoefeningen (onder andere voor de borstkas)
 • sport en spel
 • adem- en ontspanningsoefeningen

Afhankelijk van wat u nodig heeft, traint u 2 tot 3 keer per week een uur in groepsverband. De hele trainingsperiode duurt 3 tot 6 weken. De fysiotherapeuten geven u tijdens het programma beweegtips en informatie over het oppakken van uw eigen sport of een andere sportieve activiteit die u na afloop van het programma wilt doen.

Praktische informatie

Wat draagt u en wat neemt u mee?

 • gemakkelijk zittende (sport)kleding
 • stevige sportschoenen (geen zwarte zolen)
 • een (grote) handdoek.

Bij de oefenzaal heeft u toegang tot:

 • een kleedruimte
 • een douche
 • een afsluitbaar kluisje voor uw (waardevolle) spullen.

Wij verwachten u 10 minuten vóór de training, zodat u zich rustig kunt omkleden.

Afsluiting

Na afloop sluit u het bewegingsprogramma af met:

 • Een evaluatiegesprek met de fysiotherapeut; u krijgt dan ook persoonlijke adviezen.
 • Het invullen van een vragenlijst.

Verder trainen?

Wilt u na afronding van het hartrevalidatieprogramma nog doortrainen? Dan kunt u deelnemen aan sportgroepen voor ex-hartpatiënten. U kunt bij de Harteraad informatie krijgen over groepen bij u in de buurt. Zie hiervoor de Hart&Vaatwijzer op de website van de Harteraad.

Psychosociale begeleiding

Een aandoening aan het hart heeft niet alleen gevolgen voor uw lichamelijke toestand, maar beïnvloedt ook uw gedachten en emoties. Daarom bieden we ook psychosociale begeleiding.

Of u daar gebruik van maakt, hangt af van:

 • Het hartrevalidatieteam; als het team u psychosociale begeleiding adviseert, worden u en uw naaste uitgenodigd voor een individueel intakegesprek met de medisch maatschappelijk werker.
 • Uw eigen wensen; u kunt zelf ook aangeven dat u een intakegesprek wenst.

Soms is het wenselijk om het gesprek met de medisch psycholoog te voeren in plaats van de medisch maatschappelijk werker. Dat gebeurt dan natuurlijk in overleg met u. Tijdens het intakegesprek kijken we in hoeverre u en uw naaste(n) zich emotioneel herstellen van wat u is overkomen. Er wordt aandacht besteed aan:

 • de verwerking
 • eventuele angstgevoelens
 • andere emotionele en sociale gevolgen van wat er met uw hart is gebeurd.

U krijgt richtlijnen over risicovol gedrag en informatie over werkhervatting.

Als het nodig/gewenst is, worden vervolggesprekken gepland. Sommige patiënten komen in aanmerking voor een programma dat zich richt op het beïnvloeden van risicofactoren en risicogedrag bij hartziekten. Als u tot de doelgroep behoort, dan wordt dit met u besproken.

Expertise en ervaring

Een aandoening aan het hart heeft invloed op verschillende facetten van het leven. Daarom bent u tijdens het programma omgeven door verschillende deskundigen: de cardioloog, fysiotherapeut, diëtist, medisch maatschappelijk werker en eventueel de medisch psycholoog. Zo kan het team specifieke aandacht schenken aan alle belangrijke aspecten van hart- en vaatziekten, zoals:

 • risicofactoren
 • lichaamsbeweging
 • gezonde voeding
 • maatschappelijke en emotionele gevolgen

Afsprakenlijst

Uw hartrevalidatieprogramma kan uit verschillende afspraken bestaan. Hieronder vindt u een lijst waarop u uw afspraken kunt bijhouden.

Intakegesprek Fysiotherapie

Informatiemodule 1 & 2

 • Datum:
 • Tijd: 
 • Plaats: locatie Nieuwegein, ruimte: auditorium, neem de gele lift naar de eerste verdieping.

Informatiemodule 3 & 4

 • Datum:
 • Tijd: 
 • Plaats: locatie Nieuwegein, ruimte: auditorium, neem de gele lift naar de eerste verdieping.

Fietstest, afdeling Hartfunctie

Gesprek met medisch maatschappelijk werker

Gesprek met medisch psycholoog

Bent u verhinderd?

Zeg uw afspraak dan op tijd af via telefoonnummer 088 320 77 50.

Toon meer

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Fysiotherapie. Tijdens de informatiemodules en de trainingen kunt u natuurlijk ook altijd vragen stellen.

Andere websites

Code
REV 06-B