Behandelingen & onderzoeken

Poliklinische hartrevalidatie

Het hartrevalidatieprogramma van het St. Antonius is bedoeld voor patiënten die een hartoperatie of hartinfarct hebben gehad. Het doel van het programma is om patiënten zo snel mogelijk na een hartinfarct of hartoperatie in een zo goed mogelijke conditie te brengen.

In het programma leert u op een goede manier om te gaan met uw hartaandoening, waarbij aandacht wordt besteed aan een gezonde leefstijl. U krijgt een programma met voorlichting, fysieke training en zo nodig psychische begeleiding, zodat u zo snel mogelijk uw dagelijkse activiteiten, sport en/of werk weer kunt oppakken.

Programma op maat

Niet iedereen heeft dezelfde problemen te overwinnen. Voor de een staat conditieverbetering op de voorgrond, terwijl voor de ander het overwinnen van angst of het leren kennen van grenzen een belangrijk doel is. Samen met u kijken we naar de doelen die u wilt bereiken. Op basis daarvan wordt een programma op maat samengesteld.

Op deze pagina snel naar

Meer over voor wie hartrevalidatie bedoeld is

Bij het revalidatieproces zijn meerdere disciplines betrokken: de cardioloog, de fysiotherapeut, de diëtist, de medisch maatschappelijk werker en eventueel de medisch psycholoog. Deze multidisciplinaire aanpak is gebaseerd op de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting.

De volgende patiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie:

 • Patiënten die een bypassoperatie (omleidingsoperatie) ondergaan.
 • Patiënten bij wie een aangeboren hartafwijking wordt gecorrigeerd.
 • Patiënten die een hartklepoperatie ondergaan.
 • Patiënten die een hartritmecorrigerende operatie ondergaan.
 • Patiënten die een hartinfarct hebben gehad en/of gedotterd zijn.
 • Patiënten die een hartstilstand hebben gehad.
 • Patiënten met stabiele anigina pectoris klachten komen ook in aanmerking.

Heeft u andere hartproblemen? Dan kan uw cardioloog, in overleg met u, besluiten dat hartrevalidatie ook voor u zinvol is.

Toon meer

Voorbereiding

Afspraak maken

Komt u in aanmerking voor hartrevalidatie? Dan wordt voor het ontslag uit het ziekenhuis een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij de fysiotherapeut. Uw behandelend cardioloog kan u ook aanmelden.

Als u nog geen Mijn Antonius account heeft, vragen wij u deze voor uw eerste afspraak aan te maken in verband met het invullen van vragenlijsten.

Bij de eerste afspraak meldt u zich bij de balie van Fysiotherapie op poli 23 in Nieuwegein, bij routenummer 9 in Utrecht of op poli 9 in Woerden.

Betrek iemand bij uw revalidatie

We raden u aan iemand uit uw naaste omgeving te betrekken bij het programma. Dat kan uw levenspartner zijn, maar bijvoorbeeld ook uw zoon, dochter of beste vriend(in).

Vergoeding

Alle onderdelen van het hartrevalidatieprogramma in het ziekenhuis worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandeling

Werken in groepen

Het revalidatieprogramma bevat veel groepsbijeenkomsten en -activiteiten. Tijdens deze groepsactiviteiten houden we rekening met het programma dat eerder aan de hand van uw individuele behoeften en mogelijkheden is samengesteld.

Het programma

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek (telefonisch)
 • Informatieprogramma (online via een link)
 • Bewegingsprogramma
 • Psychosociale begeleiding

Het is niet altijd nodig alle onderdelen te volgen. De leden van het hartrevalidatieteam bekijken welke onderdelen voor u zinvol zijn en adviseren u hierover.

Intakegesprek

Ongeveer 2 weken na ontslag uit het ziekenhuis heeft u een intakegesprek met een van onze fysiotherapeuten. Tijdens dit telefonisch consult:

 • bepaalt u samen met de fysiotherapeut uw revalidatiedoelen;
 • kunt u vragen stellen;
 • vult u een vragenlijst in, zodat het team inzicht krijgt in uw dagelijks functioneren.

Informatieprogramma: filmpjes en een webinar

Het informatieprogramma bestaat uit vier informatieve filmpjes en een webinar.

Filmpjes

We vragen u onderstaande filmpjes te bekijken, voordat u deelneemt aan de webinar.

Webinar

Eens in de zes weken organiseren we een webinar. Hier kunt u de vragen die u heeft over herstel en revalidatie stellen aan een fysiotherapeut, maatschappelijk werker en/of diëtist. U kunt deze vragen via de chatfunctie stellen door ze in te tikken. U kunt vanaf huis deelnemen met uw eigen computer, laptop, tablet of smartphone. De sprekers van het webinar kunnen u niet zien of horen.

Heeft u specifieke vragen voor de cardioloog? Neem dan contact op met de poli Cardiologie.

U kunt zich aanmelden voor de webinar door een mail te sturen naar :
fysiotherapie-cardiologie@antoniusziekenhuis.nl. U ontvangt vervolgens meer informatie over de datum en het tijdstip van de webinar, en de link om deel te nemen.

De webinar is live te zien en op een later moment helaas niet terug te kijken. We vragen u de webinar niet op te nemen en/of te verspreiden (bijvoorbeeld via social media). Uitleg over hoe u vragen kunt stellen in de chatfunctie vindt u op deze pagina

Bewegingsprogramma

Voordat u met het bewegingsprogramma begint, moet er nog het een en ander gebeuren:

 • U wordt uitgenodigd voor een fietstest, waarbij een ECG (hartfilmpje) wordt gemaakt. Deze test vindt ongeveer plaats 2 tot 6 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis.
 • Het hartrevalidatieteam bespreekt de gegevens van de test en het intakegesprek.
 • Het hartrevalidatieteam deelt u in een van de ‘hartgroepen’ in. Bij het kiezen van ‘uw’ hartgroep houden we zoveel mogelijk rekening met uw lichamelijke conditie, leeftijd en dagelijkse activiteiten.
 • Nadat u bent ingedeeld ontvangt u een schriftelijke uitnodiging per mail (eventueel per post) voor het bewegingsprogramma. Hierin staat wanneer en waar uw eerste training plaatsvindt.
 • De eerste sessie van het bewegingsprogramma vindt plaats ongeveer 4 tot 6 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis.

In verband met corona begeleiden we een gedeelte van de patiënten ook in de thuissituatie. De begeleiding bestaat onder andere uit een oefenprogramma en/of adviezen, afhankelijk van uw hulpvraag. De keuze om in het ziekenhuis of thuis te trainen wordt gemaakt in overleg met u.

Tijdens het bewegingsprogramma wordt u door twee fysiotherapeuten begeleid. U werkt aan een verbetering van uw lichamelijke conditie, beweeglijkheid en spierkracht.

De trainingen worden gegeven in een oefenzaal en bestaan uit:

 • fietsen op de hometrainer (eventueel een loopband of roei-ergometer)
 • kracht- en lenigheidsoefeningen (onder andere voor de borstkas)
 • sport en spel
 • adem- en ontspanningsoefeningen

Afhankelijk van wat u nodig heeft, traint u 1 tot 2 keer per week een uur in groepsverband. De hele trainingsperiode duurt 3 tot 6 weken. De fysiotherapeuten geven u tijdens het programma beweegtips en informatie over het oppakken van uw eigen sport of een andere sportieve activiteit die u na afloop van het programma wilt doen.

Praktische informatie

Wat draagt u en wat neemt u mee?

 • Makkelijk zittende (sport)kleding
 • Stevige sportschoenen (geen zwarte zolen)
 • Een (grote) handdoek

Bij de oefenzaal heeft u toegang tot:

 • Een kleedruimte (Vanwege corona is er nu geen ruimte waar u zich kunt omkleden. Uw spullen neemt u mee de oefenzaal in.)
 • Een douche
 • Een afsluitbaar kluisje voor uw (waardevolle) spullen

Wij verwachten u maximaal 5  minuten vóórdat de training begint, zodat u zich rustig kunt omkleden.

Afsluiting

Na afloop sluit u het bewegingsprogramma af met:

 • Een evaluatiegesprek met de fysiotherapeut; u krijgt dan ook persoonlijke adviezen.
 • Het invullen van een vragenlijst.

Verder trainen?

Wilt u na afronding van het hartrevalidatieprogramma nog doortrainen? Dan kunt u deelnemen aan sportgroepen voor ex-hartpatiënten. U kunt bij de Harteraad informatie krijgen over groepen bij u in de buurt. Zie hiervoor de Hart&Vaatwijzer op de website van de Harteraad.

Psychosociale begeleiding

Een aandoening aan het hart heeft niet alleen gevolgen voor uw lichamelijke toestand, maar beïnvloedt ook uw gedachten en emoties. Daarom bieden we ook psychosociale begeleiding.

Of u daar gebruik van maakt, hangt af van:

 • Het hartrevalidatieteam; als het team u psychosociale begeleiding adviseert, worden u en uw naaste uitgenodigd voor een individueel intakegesprek met de medisch maatschappelijk werker.
 • Uw eigen wensen; u kunt zelf ook aangeven dat u een intakegesprek wenst.

Soms is het wenselijk om het gesprek met de medisch psycholoog te voeren in plaats van de medisch maatschappelijk werker. Dat gebeurt dan natuurlijk in overleg met u. Tijdens het intakegesprek met de medisch maatschappelijk werker wordt gekeken in hoeverre u en uw naaste(n) emotioneel herstellen van wat u is overkomen. We besteden aandacht aan:

 • De verwerking van het hartincident.
 • Eventuele gevoelens van angst en somberheid/depressiviteit.
 • De risicofactoren en hoe u deze kunt beïnvloeden.
 • Hervatting van werk en/of andere activiteiten.
 • Overige emotionele en sociale gevolgen van het hartincident.

Als het nodig/gewenst is, worden vervolggesprekken gepland. Sommige patiënten komen in aanmerking voor een cursus die zich richt op het beïnvloeden van risicofactoren en risicogedrag bij hartziekten. Vaak speelt stress hierbij een rol als onderliggende risicofactor. Als u tot deze doelgroep behoort, wordt dit met u besproken.

Expertise en ervaring

Een hartaandoening heeft invloed op verschillende facetten van het leven. Daarom bent u tijdens het programma omgeven door verschillende deskundigen: de cardioloog, fysiotherapeut, diëtist, medisch maatschappelijk werker en eventueel de medisch psycholoog. Zo kan het team specifieke aandacht schenken aan alle belangrijke aspecten van hart- en vaatziekten, zoals:

 • Risicofactoren
 • Lichaamsbeweging
 • Gezonde voeding
 • Maatschappelijke en emotionele gevolgen

Afsprakenlijst

Uw hartrevalidatieprogramma kan uit verschillende afspraken bestaan. Hieronder vindt u een lijst waarop u uw afspraken kunt bijhouden.

Intakegesprek Fysiotherapie

 • Afspraak met:
 • Datum/tijd:
 • Telefonisch consult. Wij bellen u. U hoeft dus NIET naar het ziekenhuis te komen.

De volgende afspraken worden op een later moment met u gemaakt:

Fietstest, afdeling Hartfunctie

Gesprek met medisch maatschappelijk werker

Gesprek met medisch psycholoog

Bent u verhinderd?

Zeg uw afspraak dan op tijd af via telefoonnummer 088 320 77 50.

Toon meer

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Fysiotherapie. Tijdens webinar en de trainingen kunt u ook altijd vragen stellen.

Andere websites

Code
REV 06-B