Home

Praktische hulp inschakelen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een patiënt om praktische hulp in te schakelen. Hierbij maken we onderscheid tussen hulp(middelen) voor thuis, het sociaal team en onderwerpen als (taxi)vervoer en personenalarmering.

Hulp(middelen) voor thuis: WMO

Voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van mensen (in hun omgeving), is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast kan deze wet ingezet worden om de mantelzorgers te ondersteunen.

De WMO splitst zich in 2 soorten voorzieningen:

 1. Algemene voorziening. Deze voorziening is voor iedereen. Een aantal voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:
  • Maaltijdverzorging: warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje
  • Klusdiensten, zoals een lamp ophangen
  • Contact met anderen via bijvoorbeeld een buurthuis
  • Boodschappendienst
    
 2. Maatwerkvoorziening. Deze voorziening is afgestemd op 1 persoon. Een aantal voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:
  • Hulp in het huishouden
  • Een WMO-vervoerspas (zie kopje 'vervoer': 'regiotaxi' verderop voor meer informatie)
  • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift of een verhoogd toilet
  • Respijtzorg. Dit betekent dat de zorg die mantelzorgers hebben tijdelijk wordt overgedragen, zodat de mantelzorger voor een bepaalde periode rust heeft.
  • Invalidenparkeerkaart
  • Invalidenparkeerplaats

Er zijn 2 manieren waarop u voorziening kunt regelen:

 1. Zorg in natura. Dit betekent dat u de zorg via de gemeente krijgt. De gemeente werkt samen met organisaties binnen uw regio. Zo bepaalt de gemeente bijvoorbeeld wat voor rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen.
 2. Persoonsgebonden budget (pgb). Dit betekent dat u zelf ondersteuning koopt met een persoonsgebonden budget. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere rolstoel kopen dan de standaardmodellen die de gemeente aanbiedt. U bent wel zelf verantwoordelijk voor de administratie die hierbij komt kijken. Uw gemeente kan u meer vertellen over hoe u een pgb aanvraagt.

 In sommige gevallen is het mogelijk om de 2 verschillende manieren (zorg in natura en persoonsgebonden budget) met elkaar te combineren.

Mocht u gebruik willen van een voorziening vanuit de WMO, dan moet u contact opnemen met de WMO van uw eigen gemeente.

Vervoer

Regiotaxi

Bij het reizen met de regiotaxi bedoelen we het reizen van deur tot deur. Iedereen kan van de regiotaxi gebruik maken. De taxi is bedoeld voor een afstand (van deur tot deur) van maximaal 25 kilometer. Aangezien de regiotaxi een vorm van openbaar vervoer is, reist u met meerdere mensen tegelijk. U reist niet altijd meteen naar uw bestemming, want er kunnen onderweg andere mensen worden opgehaald of worden weggebracht.

Als u een beperking heeft waardoor u niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, fietsen of autorijden, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de WMO van uw gemeente. Vanuit de WMO kunt u in aanmerking komen voor een regiotaxipas waarmee u tegen een lager bedrag kunt reizen.

Valys

Wanneer u buiten uw regio wilt reizen, kunt u gebruikmaken van de organisatie 'Valys'. Vaak is er een maximaal aantal kilometers per jaar aan verbonden. Voor verdere uitleg en voorwaarden kunt u de website van Valys bekijken.

ANWB-automaatje

Het ANWB-automaatje is een vervoersservice waarbij (vrijwillige) chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Hiervoor wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

Wanneer kunt u zich hiervoor aanmelden?
ANWB-automaatje richt zich op mensen die buiten de bestaande regelingen vallen. Mensen die bijvoorbeeld gebruikmaken van deze service zijn:

 • Mensen die minder mobiel zijn en bijvoorbeeld naar kapper of familie willen
 • Mensen die een afspraak hebben in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de ANWB.

Zittend ziekenvervoer

Reiskosten (voor de bus, tram, taxi of auto) voor uw behandeling worden in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Hiervoor heeft u altijd toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekering of u hier recht op heeft. Bij goedkeuring is de machtiging 1 jaar geldig.

Wat betaalt u zelf?

 • De eigen bijdrage.
 • Het bedrag dat overblijft valt onder het verplicht eigen risico (als u dat nog niet verbruikt heeft).
 • Het bedrag dat daarna overblijft valt onder het vrijwillig eigen risico (als u dat heeft).
 • Het bedrag dat daarna overblijft, betaalt de zorgverzekeraar (als u hier recht op heeft).

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid.

Hardheidsclausule

De mensen die niet tot de doelgroep behoren waar de zorgverzekeraar normaal gesproken de reiskosten voor vergoedt, kunnen soms toch in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten. Dit is het geval als iemand voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd is aangewezen op vervoer. De zorgverzekeraar kan in dat geval besluiten om de reiskosten te vergoeden. Deze mogelijkheid wordt de hardheidsclausule genoemd.

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de hardheidsclausule, wordt er een formule gehanteerd. Deze formule is terug te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Inkomstenbelasting

Wanneer u niet in aanmerking komt voor de hardheidsclausule, is er een mogelijkheid om dit bij het aangeven van de belasting mee te laten rekenen.

Sociaal wijkteam

Wanneer u met ontslag gaat uit het ziekenhuis, kan het gebeuren dat u nog ondersteuning wilt bij sociale vraagstukken (op zowel individueel als groepsniveau). Voor deze ondersteuning kunt u terecht bij het sociaal wijkteam binnen uw gemeente of wijk. Ook kunt u bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld de WMO. Het sociaal wijkteam zal met u meedenken en, als dat nodig is, een passende doorverwijzing opstellen.

Tegemoetkoming extra kosten

Wanneer u chronisch ziek bent of een handicap heeft, heeft u vaak extra kosten. In bepaalde gevallen kunt u bij uw gemeente een bijdrage aanvragen voor deze kosten. De hoogte van deze bijdrage is verschillend per gemeente. U kunt bij uw gemeente meer informatie vragen over hoe u deze regeling kan aanvragen en wat de hoogte is van de tegemoetkoming.

Personenalarmering en sleutelkastje

Personenalarmering is een systeem waarmee u hulp kunt inschakelen wanneer dit nodig is. Via het systeem kunt u 24 uur per dag het meldpunt (dat vooraf samen met u is bepaald) waarschuwen. Er zijn verschillende soorten systemen om deze waarschuwing af te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een alarmknop in uw woning of een zendertje aan een koord om uw nek.

Personenalarmering is bedoeld voor noodsituaties. Naast het alarm, krijgt u een sleutelkastje bij uw woning zodat de gealarmeerde uw woning in kan als een waarschuwing is verzonden.

Wanneer u vanwege medische redenen een persoonsalarmering nodig heeft, is een medische aanwijzing van uw (huis)arts belangrijk. Met deze aanwijzing kunnen de kosten vergoed worden bij uw zorgverzekeraar.

De gemeente kan ook persoonsalarmering vergoeden, maar dit gebeurt bijna nooit. Het kan alleen als u vanwege sociale redenen een alarm nodig heeft. Overleg met uw gemeente of dit mogelijk is.

Komt u er niet uit?

Heeft u nog vragen of komt u er niet uit? Dan kunt u de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport bekijken.

Mocht u toch nog vastlopen in het aanvragen van de juiste hulp, dan kunt u contact opnemen met het Medisch Maatschappelijk Werk (MMW) in het ziekenhuis via T 088 320 73 00.

Meer informatie

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE denkt kosteloos met u mee. Kijk voor meer informatie op de website van MEE.

Gerelateerde informatie

Code ALG 28-AD

Terug naar boven