Behandelingen & onderzoeken

Preventie hersenabces bij ziekte van Rendu-Osler-Weber

Mensen met de ziekte van Rendu-Osler-Weber (ROW) hebben een grote kans op een vaatafwijking: pulmonale arterioveneuze malformatie (PAVM). Bij een PAVM wordt een deel van het bloed niet goed gefilterd. Bloedpropjes en bacteriën kunnen zo doorschieten naar bijvoorbeeld de hersenen. Hierdoor ontstaat een groter risico op een hersenabces. In deze folder leest u meer over het verminderen van de risico's.

Op deze pagina snel naar

Code
LON 44