ROW Expertisecentrum

Publicaties ROW Expertisecentrum

Wetenschappelijke publicaties

Er is al heel veel bereikt op het gebied van opsporing, diagnosticering en behandeling van Rendu Osler Weber (ROW). Om de zorg bij ROW steeds verder te verbeteren is wetenschappelijk onderzoek cruciaal. Daarom doen wij veel aan wetenschappelijk onderzoek. Hier vindt u: