Nieuwsoverzicht Revalidatiegeneeskunde

Verandering aanbod Covid-19 revalidatie

Vanaf 1 mei 2024

Vanaf 1 mei 2024 stopt de vakgroep Revalidatiegeneeskunde met intakes voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 en gaan wij de poliklinische revalidatiebehandeling voor deze groep afbouwen en stoppen.

Waarom?

Op dit moment is het onvoldoende bewezen dat de medisch specialistische revalidatiebehandeling met inzet van de revalidatiearts en diens behandelteam toegevoegde waarde heeft op het aanbod van de reguliere zorg (eerstelijn). Als patiënten begeleid zijn volgens de NHG richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 (NHG-Richtlijnen), leidt deze behandeling vaak wel tot meer tevreden patiënten die hun klachten meer accepteren, maar onvoldoende tot betere maatschappelijke participatie. Daarom hebben wij besloten deze behandeling af te bouwen. 

Wat betekent dit concreet?

Patiënten die na 1 mei 2024 naar ons worden verwezen in verband met aanhoudende klachten na COVID-19 roepen wij niet meer op voor een intake bij de revalidatiearts. Patiënten die voor deze datum zijn verwezen, worden nog wel gezien voor advies. Als er een indicatie is voor medisch specialistische revalidatiebehandeling, bieden wij deze behandeling nog wel aan. 

Andere behandelmogelijkheden

Er zijn verschillende andere behandelmogelijkheden voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19. Op de pagina Post-covid-19 klachten vindt u meer informatie hierover.
 

Terug naar boven