Revalidatiegeneeskunde

Stepped care

De revalidatieartsen van het St. Antonius Ziekenhuis behandelen volgens de principes van stepped care, getrapte zorg. Dat wil zeggen dat de revalidatiearts patiënten de meest effectieve en doelmatige vorm van behandeling biedt (of adviseert), die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek.

In de praktijk betekent dat eerst gekeken wordt of een advies voldoende is, vervolgens of de patiënt geholpen is met eerstelijnstherapie (bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of psychologische begeleiding). Een volgende stap is poliklinische multidisciplinaire behandeling, die onder andere in het St. Antonius wordt aangeboden op de locaties Nieuwegein en Utrecht. De laatste stap is klinische multidisciplinaire behandeling, dus opname in een revalidatiecentrum.

Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB)

Een deel van de poliklinische patiënten volgt binnen de afdeling een multidisciplinair, poliklinische revalidatiebehandeling. Hierbij kunnen verschillende disciplines worden ingeschakeld, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, medische maatschappelijk werk en de (neuro)psycholoog.

Behandelprogramma's zijn er onder andere voor:

 • Centraal-neurologische aandoeningen:
  • status na een CVA (in de subacute en in de chronische fase)
  • multiple sclerosis
  • ziekte van Parkinson
  • (licht) traumatisch hersenletsel
 • Oncologische revalidatie (curatief en palliatief)
 • Status na onderbeenamputatie

Klinische revalidatiebehandeling

Patiënten die in aanmerking komen voor klinische revalidatie kunnen worden aangemeld voor een opname in een revalidatiecentrum, zoals De Hoogstraat of het Militair Revalidatie Centrum Doorn, of elders in de eigen regio. 

Terug naar boven