Specialismen & behandelcentra

Revalidatiegeneeskunde

Revalideren is leren zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of een blijvende beperking. Het specialisme Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen en verminderen van de gevolgen van ziekte, lichamelijk letsel en aangeboren afwijkingen.

De revalidatiearts richt zich in de eerste instantie op het herstel van de ziekte of aandoening. Wanneer dit volledige herstel niet op korte termijn te verwachten is, richt de revalidatie zich op het voorkomen van blijvende beperkingen. Bij kinderen kan revalidatie nodig zijn bij aangeboren afwijkingen, cerebrale parese en ontwikkelingsstoornissen.

Revalidatie in het St. Antonius Ziekenhuis

De revalidatieartsen van het St. Antonius Ziekenhuis ondersteunen patiënten met een participatieprobleem als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening bij het vinden dan wel uitoefenen van de door hen gewenste rol in de samenleving.

We bieden medisch-specialistische revalidatie aan volwassenen met een participatieprobleem volgens de principes van stepped care. Wij gaan bij de revalidatiebehandeling uit van een holistisch mensbeeld, waarbij de hulpvraag van de patiënt centraal staat en richting geeft aan de revalidatie.

Revalidatie wordt vaak ingezet bij de volgende diagnoses:

 • beroerte (CVA) of hersenletsel na ongeval
 • amputaties
 • neurologische ziektes zoals dwarslaesie of multiple sclerose
 • pijnproblemen
 • voetproblemen, waaronder diabetische voetproblemen

Ervaring en expertise

Onze revalidatieartsen behandelen per jaar ongeveer 2.000 nieuwe patiënten poliklinisch. Daarnaast geven zij op jaarbasis behandeladvies aan ongeveer 400 patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Hierdoor hebben zij ruime ervaring op het gebied van revalidatiegeneeskunde.

Volledige zorg

Wij richten ons niet alleen op de oorzaak van uw ziekte of aandoening, maar ook op de gevolgen daarvan. Wij gaan met u na wat die gevolgen betekenen voor uw dagelijks functioneren en hoe u daarmee kunt omgaan. Wij werken hiervoor nauw samen met andere specialisten, onder wie neurologen, anesthesiologen, vaatchirurgen, plastisch chirurgen, orthopeden, internisten en psychiaters.

Specialistische spreekuren

Revalidatiegeneeskunde heeft voor bepaalde problemen speciale spreekuren, namelijk:

 • Een spreekuur voor voetproblemen
 • Een gezamenlijk spreekuur met de orthopedisch schoenmaker.
 • Een gezamenlijk spreekuur met de orthopedisch instrumentmaker voor lichaamsgebonden hulpmiddelen zoals protheses en orthesen (beugels, braces en korsetten).
 • Een voetenspreekuur voor diabetespatiënten samen met een vaatchirurg, een wondverpleegkundige, een diabetesverpleegkundige en een podotherapeut.
 • Een spreekuur voor spasme- en dystonieproblemen, o.a. botulinebehandeling.
 • Een kinderspreekuur met kinderrevalidatiearts.
 • Een gezamenlijk spreekuur met een plastisch chirurg en handtherapie voor complexe handproblematiek.

Aandachtsgebieden

Het specialisme revalidatiegeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis heeft bijzondere expertise op het gebied van:

 • (Diabetische) voetproblematiek
 • Beenamputaties en -protheses
 • Centraal neurologische aandoeningen (CNA)
  • Multiple sclerose (MS)
  • Ziekte van Parkinson
  • Beroerte (CVA)
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) als gevolg van neurotrauma of reanimatie
  • CVA (beroerte)
 • Loopproblemen bij CNA, perifeer zenuwletsel of complex trauma
 • Spasticiteitsbehandeling
 • Complexe oncologische revalidatie
Terug naar boven