Home

Samenwerking binnen en buiten Nederland

Het ROW-expertisecentrum werkt binnen het St. Antonius Ziekenhuis nauw samen met andere specialismen en met andere ziekenhuizen en kennisinstituten in binnen- en buitenland.

Het ROW Expertisecentrum is een onderdeel van het St. Antonius Longcentrum.  De longartsen werken nauw samen met verschillende andere specialisten zoals de KNO-arts, de neuroloog, de maag-darm-leverarts, de cardioloog, de interventieradioloog, de kinderarts, de dermatoloog en de klinisch geneticus. 

Ook buiten het centrum zijn er vele samenwerkingsverbanden; met huisartsen, het Laboratorium  Anatomie en Embryologie in Leiden en het Klinisch Genetisch Centrum in Utrecht, het VUMC en het AMC in Amsterdam, de Erasmus Universiteit in Rotterdam, het Martini Ziekenhuis in Groningen, de universiteiten van Edinburg (Schotland), Dukes (Verenigde Staten), Toronto (Canada) en de internationale patiëntenvereniging CureHHT.

Deze externe contacten:

  • zijn van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek binnen het centrum.
  • zorgen dat de deskundigen wereldwijd de nieuwste ontwikkelingen op de voet kunnen volgen.
  • vormen een klankbord als zich een ongewone situatie voordoet bij een patiënt.
Terug naar boven