Behandelingen & onderzoeken Slaapgeneeskunde

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)-behandeling

Een CPAP-apparaat houdt door middel van een vaste continue druk (continue luchtstroom) de bovenste luchtwegen open. Bij mensen met slaapapneu is dit nodig, omdat bij hen de spieren in de mond- en/ of keelholte te veel verslappen. Deze verslapping leidt tot het geheel (apneu) of gedeeltelijk (hypopneu) dichtvallen van de luchtweg.

Het CPAP-apparaat geeft voldoende druk om de (meeste) apneus te voorkomen. De hoogte van de druk is per patiënt verschillend en zal in de proefperiode zo nodig aangepast worden. Als u daar toestemming voor geeft, kan door artsen of verpleegkundigen op afstand informatie uitgelezen worden over het aantal uren gebruik en het aantal apneus dat nog aanwezig is.

Behandeling

 • Het CPAP-apparaat wordt op de poli Slaapgeneeskunde geleverd door de CPAP-leverancier. Wij werken met 2 verschillende leveranciers, zij hebben spreekuur op onze polikliniek. U krijgt uitleg over de werking en het onderhoud van het CPAP-apparaat.
 • Er bestaan verschillende type maskers. Samen met onze leveranciers zoeken wij naar een masker dat het beste bij uw situatie past.
 • De therapie werkt alleen wanneer u het apparaat gebruikt wanneer u slaapt.
 • Veel mensen merken snel verbetering van hun klachten. Het kan zijn dat u tot een half jaar moet wachten voordat u effect merkt.

Nazorg

In de beginperiode van de behandeling zullen meerdere afspraken nodig zijn:

 • Na 2 weken het CPAP-apparaat thuis gebruiken heeft u een (telefonische) afspraak met de leverancier. Het apparaat wordt dan voor de 1e keer uitgelezen en u als u vragen hebt over het apparaat kunt u uw vragen stellen.
 • 6 weken nadat u gestart bent komt u op het spreekuur van de slaapverpleegkundige. Dit kan een afspraak op de poli of telefonisch zijn. Uw CPAP-apparaat wordt (op afstand) uitgelezen en u kijkt samen of er aanpassingen in de therapie nodig zijn.
 • 3 maanden nadat u gestart bent krijgt u een afspraak bij de longarts/physician assistant. Tijdens deze afspraak wordt besproken hoe de proefperiode is gegaan en wat de vervolgstappen zijn. 
 • Dan wordt besproken hoe de proefperiode verlopen is en wat de vervolgstappen zijn.
 • Bij voldoende gebruik en voldoende daling van het aantal ademstops geven wij een machtiging af aan de firma, waardoor de zorg vergoed gaat worden door uw zorgverzekeraar.

Neem bij ieder afspraak op de poli Slaapgeneeskunde uw CPAP-apparaat, slang en masker mee.

Contact opnemen

 • Indien er vragen of problemen zijn kunt u contact opnemen met de poli Slaapgeneeskunde.
 • Hebt u problemen met het masker en/of het apparaat dan kunt u contact opnemen met de firma van uw CPAP-apparaat:
  • Mediq: 030 282 11 85
  • VitalAire: 088 250 35 00)

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code SLA 08-B

Terug naar boven