Behandelingen & onderzoeken

Slokdarmechocardiografie

Bij een slokdarmechocardiografie kijkt de cardioloog inwendig, via de slokdarm, achter het hart. Op deze manier krijgt de arts meer inzicht in de stroompatronen van het bloed, eventuele gebreken aan de hartkleppen en/of de hartspier.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de cardioloog en de echocardiografist(e). Zij maken voor het onderzoek gebruik van een echoprobe. Dit is een buigzame slang, met aan het einde een echoapparaat. Via het echoapparaat wordt gebruik gemaakt van (ultrasonore) geluidsgolven. Het terugkerende geluid (echo) wordt ontvangen en verwerkt tot beelden van het hart.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding

Eten en drinken

U mag vanaf 5 uur voor het onderzoek niets eten en/of drinken.

Kleding

Het is handig als u tijdens het onderzoek gemakkelijk zittende kleding draagt.

Onderzoek

U neemt plaats op de onderzoektafel. De cardioloog en de echolaborant(e) leggen u uit hoe u de slang, via de mond, het beste kunt inslikken. Uw keel wordt plaatselijk verdoofd met een spray. Toch kan dit even een benauwd gevoel geven. Maakt u zich niet ongerust, uw ademhaling wordt door de probe op geen enkele wijze belemmerd, de slang komt namelijk niet in uw luchtweg. U kunt tijdens het onderzoek dan ook gewoon blijven ademen. Dit gaat vaak het beste via de neus.

Duur onderzoek
Een slokdarmechogcardiografie duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg

Uitslag

Aansluitend aan het onderzoek, krijgt u van uw behandelend arts de (voorlopige) uitslag.

Eten en drinken

Indien uw keel is verdoofd, is het belangrijk dat u het eerste uur na het onderzoek niet eet of drinkt. De verdoving in uw keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich ernstig kunnen verslikken. Na een uur mag u rustig aan beginnen met een slokje water, wanneer dit geen probleem is, kan u weer voorzichtig beginnen met eten en drinken.

Pijnklachten

Het is morgelijk dat uw keel na het onderzoek wat pijnlijk is. Dit verdwijnt in de loop van de dag, een enkele maal kan dit langer duren.

Wanneer neemt u contact met ons op?
Neem bij langdurige keelpijn of eventueel bloedverlies contact op met de poli Cardiologie op de locatie waar u onder behandeling bent of met uw eigen huisarts.

Meer informatie

Overige websites

Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op de volgende websites:

Gerelateerde informatie

Code
CAR 38-O