Specialisme

Wachttijden ILD Expertisecentrum

Wachttijden in tijden van Corona

Nu het aantal coronapatiënten afneemt, kunnen we onze zorg langzaamaan weer oppakken. Helaas kunnen we nog niet iedereen meteen helpen. Waar mogelijk verloopt de afspraak via een teleconsult of video-afspraak (beeldbellen). Alleen als het noodzakelijk is, vragen we patiënten naar het ziekenhuis te komen. Ons belangrijkste uitgangspunt is het bieden van veilige zorg (voldoende afstand, geen volle wachtkamers etc.). Dit heeft ook effect op de wachttijden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor spoed kunt u in elk geval altijd bij ons terecht. Als u vragen heeft of u maakt zich zorgen, neem dan contact op met onze poli.

Wachttijden ILD Expertisecentrum

De wachttijd (ook wel toegangstijd genoemd) is de tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u bij ons terecht kunt voor uw polibezoek, onderzoek of behandeling.

De wachttijd van het ILD Expertisecentrum neemt de laatste tijd helaas toe, voor nieuwe verwijzingen maar ook voor controle-afspraken. Het kan dus voorkomen dat het langer duurt voordat u een oproep krijgt. De reden hiervoor is dat er ieder jaar meer verwijzingen komen en dat het aantal longartsen minder hard toeneemt.

Hieronder worden de kortste, actuele wachttijden vermeld van het ILD Expertisecentrum. Soms is de wachttijd langer, bijvoorbeeld als u graag door een kan wachten vragen we u hierover contact op te nemen met ons Longcentrum. Er wordt dan gekeken naar de mate van urgentie om te bepalen of u eerder gezien moet worden. We hopen op uw begrip en doen er alles aan u zo snel mogelijk te helpen.

Polikliniek Actuele wachttijd in weken
Consult met arts ILD expertisecentrum
De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Laatst bijgewerkt op: 08-09-2020.