Specialisme

Wachttijden ILD Expertisecentrum

Wachttijden zijn helaas niet actueel

Onderstaande wachttijden zijn helaas niet actueel. Door de coronacrisis is de gang van zaken in ons ziekenhuis anders dan u gewend bent. Gezien deze situatie is het lastig om een juiste inschatting te maken van de wachttijden. Lees hier meer informatie.

Voor spoed kunt u in elk geval altijd bij ons terecht. Mocht u vragen hebben of u maakt zich zorgen, neem dan contact op met onze poli.

Wachttijden ILD Expertisecentrum

De wachttijd (ook wel toegangstijd genoemd) is de tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u bij ons terecht kunt voor uw polibezoek, onderzoek of behandeling.

De wachttijd van het ILD Expertisecentrum neemt de laatste tijd helaas toe, voor nieuwe verwijzingen maar ook voor controle-afspraken. Het kan dus voorkomen dat het langer duurt voordat u een oproep krijgt. De reden hiervoor is dat er ieder jaar meer verwijzingen komen en dat het aantal longartsen minder hard toeneemt.

Hieronder worden de kortste, actuele wachttijden vermeld van het ILD Expertisecentrum. Soms is de wachttijd langer, bijvoorbeeld als u graag door een kan wachten vragen we u hierover contact op te nemen met ons Longcentrum. Er wordt dan gekeken naar de mate van urgentie om te bepalen of u eerder gezien moet worden. We hopen op uw begrip en doen er alles aan u zo snel mogelijk te helpen.

Polikliniek Actuele wachttijd in weken
Consult met arts ILD expertisecentrum
De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Laatst bijgewerkt op: 03-06-2020.