Specialisme

Handige links

Aanvullende informatie over kanker vindt u op:

De Nederlandse Kankerregistratie

De zorg voor patiënten met kanker kan altijd beter. Daarvoor is inzicht nodig: hoe vaak komt kanker voor, bij welke mensen, wat is de behandeling en de prognose? De gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) geven dat inzicht. De NKR is de enige oncologische registratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten. Sinds 1989 zijn de gegevens op nationaal niveau beschikbaar. De gegevens zijn betrouwbaar en objectief. Lees meer over de NKR op www.iknl.nl.

Om patiënten te informeren over de NKR, met welk doel de gegevens verzameld worden, wat er met de gegevens gebeurt en wat de rechten en plichten zijn van patiënten en van IKNL, is de folder Registratie van kanker beschikbaar.