Specialisme

Meeste ervaring in de regio

Jaarlijks worden in het St. Antonius Kankercentrum meer dan 3.000 nieuwe patiënten behandeld. Volgens de meest recente cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland is het St. Antonius hiermee de grootste behandelaar van de regio Midden-Nederland.

Doordat we veel patiënten onderzoeken en behandelen, kunnen we kanker duidelijk en snel herkennen, hebben we veel ervaring in verscheidene behandelingen en doen we veel chirurgische ingrepen. We doen zelfs veel meer operaties dan de landelijk opgestelde kwaliteitsnormen vereisen. Jaarlijks doen wij  voor borstkanker 450 ingrepen, terwijl de landelijke volumenorm op 50 ligt; voor darmkanker 250, terwijl de norm 50 is; voor longkanker 80, terwijl de norm 20 operaties is en voor prostaatkanker 200, terwijl de norm 20 is.

Doordat wij zulke grote aantallen patiënten onderzoeken, opereren of anderszins behandelen, is er door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd rondom alle aspecten van kanker.