Specialisme

Speciale kinderpoli's en spreekuren

Kindergeneeskunde heeft voor diverse aandoeningen speciale poli's en spreekuren. Hieronder leest u meer over deze spreekuren. Wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met de poli Kindergeneeskunde.

 • Aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsproblematiek

  Kinderen worden soms geboren met een afwijking van het uiterlijk of een aanlegstoornis van de interne organen. Dit kan ontstaan door stoornissen in het erfelijk materiaal van het kind. Daarnaast kunnen ziekten van de moeder of andere invloeden tijdens de zwangerschap aangeboren afwijkingen veroorzaken.

  Ook kan uw kind ontwikkelingsproblemen hebben, zoals spraak- en taalproblemen (problemen met het leren praten) en motorische problemen (problemen met het leren bewegen). Soms komen ontwikkelingsproblemen en aanlegstoornissen samen voor.

  In deze gevallen kunt u terecht bij onze speciale polikliniek voor aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsproblematiek.

 • Kinderdiabetespoli

  Op de Kinderdiabetespoli worden kinderen met diabetes mellitus begeleid door het kinderdiabetesteam (KDM-team). Ook kinderen waarbij vermoed wordt dat zij diabetes hebben komen naar deze poli. Het KDM-team bestaat uit kinderartsen, kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtisten en kinderpsychologen. Ook is er een maatschappelijk werker beschikbaar.

  Eén van de kinderartsen van het KDM-team is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor acute vragen. Verder zijn de kinderdiabetesverpleegkundigen tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar voor vragen.

 • Downpoli

  Kinderen met syndroom van Down hebben vaak lichamelijke problemen en moeilijkheden in de ontwikkeling. Daardoor hebben zij zorg nodig van meerdere hulpverleners. Daarvoor heeft het St. Antonius Ziekenhuis de Downpoli. Hier bieden we in één polikliniek alle zorg die uw kind nodig heeft. Lees hier meer over dit team.

  Door de zorg zoveel mogelijk vanuit één ziekenhuis aan te bieden binnen één spreekuur, is er een goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleners en is in de loop van de jaren speciale deskundigheid op het gebied van het syndroom van Down opgebouwd. Voordeel voor u is dat u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft. 

 • Eczeem-/allergiespreekuur

  Constitutioneel (atopisch) eczeem is een veelvoorkomende aandoening die al vanaf de eerste levensmaanden kan voorkomen. De huid is rood en er zijn blaasjes, korstjes, pukkeltjes en schilfers zichtbaar. Dit gaat vaak gepaard met jeuk en een droge huid.

  Bij veel kinderen verdwijnt het eczeem in de loop van de jaren. Bij het ouder worden kan er allergische rhinitis en astma optreden, de andere uitingen van atopisch syndroom.

  Heeft uw kind constitutioneel eczeem en andere allergische reacties? Dan kunt u terecht bij het eczeem-/allergiespreekuur.

  Voor een bezoek aan het eczeem-/allergiespreekuur kunt u iedere eerste woensdag van de maand terecht. 

 • Fit-coolpoli

  Het aantal kinderen en adolescenten met obesitas (extreem overgewicht) neemt snel toe. Obesitas heeft een belangrijk effect op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Voor evaluatie van obesitas bij uw kind, kunt u terecht op de Fit-cool poli.

  Voor wie?

  Kinderen en adolescenten (4-18 jaar) met obesitas (BMI-SDS > 2.3).
  Kinderen met obesitas tot 4 jaar worden door de algemeen kinderarts gezien.

  Meer informatie over de Fit-coolpoli.

 • Plasproblemen

  Binnen de vakgroep kindergeneeskunde is er specifieke aandacht voor kinderen met plasproblemen. Voor de meeste kinderen verloopt het zindelijk worden als een vanzelfsprekend proces. Een kleinere groep kinderen leert zich het gebruiken van blaas- en bekkenbodemspieren verkeerd aan. Dit kan plasklachten geven: 

  • natte plekken of hele natte broeken overdag;
  • zeer vaak moeten plassen;
  • steeds terugkerende blaasontstekingen;
  • bedplassen vanaf de leeftijd van 6 jaar;
  • combinatie van bovenstaande problematiek;
  • bovenstaande klachten in combinatie met ontlastingsproblemen, zoals verstopping of zelfs broekpoepen.
 • Longspreekuur (astma check-up)

  Wanneer uw kind luchtwegklachten heeft, kan uw huisarts u doorverwijzen naar het longspreekuur. U kunt hier met uw kind terecht voor allerlei klachten die met de luchtwegen te maken hebben, zoals piepen, benauwdheid, hoesten en (verdenking op) astma. Uw kind wordt gezien door een kinderarts die gespecialiseerd is in kinderlongziekten. Na het eerste consult doet de specialist een voorstel voor eventueel aanvullend onderzoek en behandeling en bespreekt deze met u. Later komt u terug voor een controleafspraak en wordt het effect van de behandeling geëvalueerd. Afhankelijk van de problemen die zich voordoen bij uw kind, blijft uw kind onder controle op de polikliniek of wordt terugverwezen naar de huisarts. 

  Wanneer kunt u terecht?

  Voor het longspreekuur kunt u tweewekelijks op woensdagmiddag terecht op de polikliniek Kindergeneeskunde. 

 • Astma check-uppoli

  Het is belangrijk dat kinderen met astma regelmatig door een arts worden gecontroleerd. Dit kan bij de huisarts of bij de kinderarts. In het St. Antonius Ziekenhuis kunnen kinderen vanaf 4 jaar die al bekend zijn met astma en redelijk stabiel zijn hiervoor terecht op het longspreekuur. Bij hen is ieder jaar een check-up nodig om het verloop van de ziekte en de conditie van de longen te controleren.

  Op deze poli helpen we ook kinderen met andere longklachten.

 • Poli Kinderendocrinologie

  Op deze poli komen kinderen die een gecompliceerd hormonaal probleem hebben en met hormonen behandeld (moeten) worden.

  Hieronder vallen:

  • groeiproblemen, die met groeihormoon behandeld worden;
  • te vroege of te late puberteitsontwikkeling;
  • te snelle of te langzame schildklierfunctie;
  • bijnierschorsproblemen;
  • problemen in de kalkstofwisseling.

  Kinderen bezoeken de poli voor vaststellen van de diagnose en/of controle.

 • Spreekuur ontwikkelingsproblemen

  Dit spreekuur is speciaal voor kinderen die zich trager of anders ontwikkelen in vergelijking met andere kinderen van hun leeftijd.

  De huisarts of medisch specialist kan u met uw kind naar het spreekuur voor ontwikkelingsproblemen doorverwijzen. Hierbij is zowel een kinderarts als een kinderneuroloog aanwezig. Zij zullen voor het consult al zo veel mogelijk informatie verzamelen onder andere via een vragenlijst en zo mogelijk onderzoeksverslagen van andere behandelaars, scans etc. Tijdens het consult op de poli heeft u een uitgebreid gesprek over de voorgeschiedenis en ontwikkeling van uw kind en eventuele bijzonderheden in de familie. Daarna kijken de specialisten uw kind spelenderwijs na; de meeste kinderen ervaren dit als niet-belastend.

  Als het nodig is, wordt er verder onderzoek gedaan om een snelle en complete analyse van het probleem (ernst, oorzaak en wat is er aan te doen) te kunnen maken.

 • Hoofdpijnspreekuur

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar met hoofdpijn zijn welkom op het hoofdpijnspreekuur.
  Werkwijze

  Hoofdpijn komt vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat 15% van alle kinderen tussen de 6 en 16 jaar minimaal 2 keer per maand last heeft van hoofdpijn. Slechts een klein deel van deze kinderen bezoekt hiervoor een specialist, meestal is dit een kinderarts of een (kinder)neuroloog.

  Wij nemen de hoofdpijn van uw kind serieus. De kinderarts of kinderneuroloog zal eerst diverse vragen stellen over de klachten en vervolgens lichamelijk en neurologisch onderzoek doen. Aan de hand daarvan kan hij u meestal vertellen welk type hoofdpijn uw kind heeft.