Specialisme

Handige links Ouderengeneeskunde

Informatie over dementie

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland geeft al 30 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. 

Dementie Online
DementieOnline is een website voor mantelzorgers van mensen met dementie. Een mantelzorger is bijvoorbeeld een partner, kind, vriend of kennis.

Innovatiekring Dementie (IDé)
IDé zet zich in voor goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. In verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis en in het ziekenhuis. Met name de hulpmiddelengids is handig bij zelfstandig wonen met dementie.

Handreiking: zorg rond het levenseinde (uitgave vvan het VUcm)
Dit is een handreiking Zorg rond het levenseinde voor mensen met dementie.

Voor senioren

SeniorWeb
SeniorWeb maakt de digitale wereld begrijpelijk.

Osteoporosevereniging
Informatie over de oorzaak, de preventie en de behandeling van osteoporose, oftewel botontkalking.

ParkinsonNet 
Op ParkinsonNet kunt u gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen

Rijksoverheid ouderenmishandeling

Over Hulpmiddelen voor Ouderen

Voor mantelzorgers

Mezzo
Mezzo is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Informatie van de overheid voor mantelzorgers: rijksoverheid onderwerpen mantelzorg

Bekijk hier een kennisdossier over mantelzorg van het Zorgverzekering Informatiecentrum.

Zuster Jansen Thuiszorg, een thuiszorgbureau voor particuliere cliënten, met onder meer de mogelijkheid tot vervangende zorg.

Voor oudere migranten

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat.