Stomazorg

Handige links voor meer informatie over uw stoma

Verzorging van een colostoma

Verzorging van een ileostoma

Verzorging van een urinestoma

Instructiefilmpjes stomaverzorging (firma colopast)

Patiëntverenigingen