Mendy Hermans, verpleegkundig specialist bij het St. Antonius Ziekenhuis

M.S.M. (Mendy ) Hermans

Verpleegkundig specialist oncologie MDL

Subspecialismen en aandachtsgebieden

Darmkanker en endeldarmkanker, darmkanker met buikvliesuitzaaiingen (HIPEC-operatie; verwijderen van buikvliesuitzaaiingen en spoelen met verwarmde chemotherapie)

Werkervaring

  • 2006 - heden: Verpleegkundig specialist MDL Oncologie
  • 1999 - 2006: zorgcoƶrdinator afdeling MDL-ziekten gastrointestinale chirurgie

Opleiding

  • Master Advanced-Nursing Practice: hogeschool Utrecht, afgerond: 2009.
  • Hbo-V: Sittard, afgerond: 1992.
  • MDGO-vp: Maastricht, afgerond: 1989.

Werkzaam op locatie

Aanwezig op

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Talen

Nederlands, Engels