Wilma Pellekaan, verpleegkundig specialist bij het St. Antonius Ziekenhuis

W.O. (Wilma) Pellekaan

Verpleegkundig specialist oncologie MDL

Subspecialismen en aandachtsgebieden

Colorectaal

Ik vind het belangrijk om mensen duidelijke en eerlijke informatie te geven, ook al is dit niet altijd goed nieuws. Hierdoor kan een vertrouwensband worden opgebouwd, en weten anderen ook wat ze aan me hebben. Een luisterend oor, bereikbaar zijn voor patiënten.

Werkervaring


1996 - heden: werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis. Eerst als (leerling) verpleegkundige, vervolgens als zorgcoördinator en nu als verpleegkundig specialist

Opleiding

  • Master Advanced Nursing Practice: Hogeschool van Utrecht, afgerond: 2016
  • Verpleegkunde: Hogeschool van Utrecht, afgerond: 2000

Werkzaam op locatie

Aanwezig op

Maandag, woensdag en donderdag

Talen

Nederlands, Engels