Aandoeningen

Stoflong (pneumoconiose)

Stoflong (pneumoconiose) wordt veroorzaakt door inademing van stofdeeltjes zoals steenstof, metaaldeeltjes en asbest. De ziekte komt vooral voor bij mensen die in een stoffige omgeving werken, zoals mijnwerkers, metaalarbeiders en steenhouwers (silicose), of bij mensen die vroeger veel met asbest hebben gewerkt (asbestose).

Mensen met dergelijke beroepen moeten dus goed beschermd worden tegen hun stoffige werkomgeving.

Op deze pagina snel naar

Meer over stoflong

De ingeademde deeltjes nestelen zich in het longweefsel, waar ze worden aangevallen door witte bloedcellen. Daarbij komen eiwitten vrij die littekenweefsel veroorzaken (longfibrose). Na verloop van (tientallen) jaren is er zó veel littekenweefsel dat het bloed niet genoeg zuurstof meer uit de longen kan opnemen.

Symptomen

De klachten die daarbij kunnen optreden zijn onder andere:

  • hoesten
  • benauwdheid
  • slijm ophoesten

Behandelingen

Stoflong is niet te genezen. De aandoening wordt meestal op dezelfde manier behandeld als COPD of longfibrose, met medicijnen, fysiotherapie en (voor rokers) stoppen met roken. In een later stadium kan extra zuurstof nodig zijn.

Expertise en ervaring

et St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.
Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code
LON OD-A-24