Stomazorg

Handige links voor meer informatie over uw stoma

Handige links voor meer informatie over uw stoma

Verzorging van een colostoma

Verzorging van een ileostoma

Verzorging van een urinestoma

Instructiefilmpjes stomaverzorging (firma colopast)

Patiëntverenigingen

Terug naar boven