Stomazorg

Wat kunt u van een verpleegkundig consulent stomazorg verwachten?

Wat kunt u van een verpleegkundig consulent stomazorg verwachten?

Een voorbereidend gesprek voor uw operatie

U heeft voor uw operatie een voorbereidend gesprek met een van de verpleegkundig consulenten stomazorg. Daarin vertellen wij u onder andere wat een stoma is, wat u kunt verwachten, hoe u de stoma verzorgt, welke materialen er bestaan en wat u in het dagelijks leven zult tegenkomen. De nadruk ligt hierbij op het zelf leren verzorgen van uw stoma. Hier beginnen we al direct na de operatie mee. Dit doen we volgens een stappenplan. Mocht tijdens uw opname blijken dat dit niet lukt, dan kijkt de consulent of er thuiszorgondersteuning voor u kan worden ingeschakeld. Ook laten wij als u daar behoefte aan heeft ter verduidelijking een foto of filmpje zien. Daarnaast bekijken we samen met u op welke plek de stoma het beste kan komen. We tekenen dit voor de operatie af met een watervaste stift.

Voor de operatie al oefenen?

De medisch speciaalzaak waar we het meeste mee samenwerken, biedt u de mogelijkheid om voor uw operatie thuis al te oefenen met het verzorgen van een stoma. Een stomaverpleegkundige van medisch speciaalzaak ‘medireva’ neemt dan bij u thuis stap voor stap het knippen, plakken, legen en verwijderen van stomamateriaal met u door.

Contact bij/na spoedoperaties

Als u spoed geopereerd wordt, dan ziet u ons veelal pas na de operatie. Dit is afhankelijk van hoeveel spoed uw operatie heeft een en op welk tijdstip uw operatie plaatsvindt. Een afdelingsverpleegkundige markeert dan de plaats waar de stoma moet komen. U ontvangt uiteindelijk dezelfde informatie over uw stoma als u ook in een voorbereidend gesprek zou hebben ontvangen, maar dan gebundeld. Omdat we begrijpen dat een spoedoperatie vaak een spannende gebeurtenis is, passen wij de informatie aan op uw behoeften.

Inplannen van een instructiegesprek

Wij komen na de operatie op de afdeling bij u langs. De afdelingsverpleegkundige helpt u met de dagelijkse zorg van uw stoma. Wij plannen daarnaast met u en uw naasten/familie een afspraak om samen de stappen van verzorging door te nemen en stomamateriaal te kiezen die u het prettigst vindt. Ook bespreken we een aantal zaken met u waar u met een stoma rekening mee kunt houden. U kunt hierbij denken aan dagelijkse activiteiten (werk/ vrije tijd), drinken en voeding, afloop van de stoma, tillen, intimiteit, oppakken van het zelf verzorgen van uw stoma.

Telefonisch contact na ontslag uit het ziekenhuis

Als u bijna naar huis mag, regelen wij alle benodigdheden voor thuis. We regelen stomamaterialen en bijbehorende informatie voor u zelf maar ook om een overdracht voor bijvoorbeeld de thuiszorginstantie, als deze voor u ingeschakeld is. Wij melden u aan bij een medisch speciaalzaak en zullen daarbij zorg dragen voor de machtigingen naar uw zorgverzekeraar. Ook zullen we u na een paar dagen bellen om te horen hoe de eerste dagen thuis verlopen zijn. Daarmee proberen we vroegtijdig problemen te ondervangen. Wij maken tijdens dit gesprek direct een afspraak voor een eerste poliklinische controle. Wij zullen ons best doen waar mogelijk dit zo goed mogelijk te combineren met afspraken die gepland staan voor andere specialisten.

Spreekuur voor uw vragen en/of problemen

Wij hebben een eigen polispreekuur voor u, uw partner en/of familie. Neem gerust contact op met de poli om een afspraak in te plannen.

Hoe ervaart u het leven met een stoma?

We vinden het belangrijk om te weten hoe u het leven met een stoma ervaart. Hoe beïnvloedt dit uw kwaliteit van leven? Bij uw poliafspraken na uw operatie gaan we hierover met u in gesprek aan de hand van 5 algemene stellingen. Door bij elke poliafspraak een cijfer te geven aan elke stelling, kunnen we samen met u kijken hoe u het leven mét een stoma in de loop van de tijd ervaart en kunt oppakken. Daarnaast geeft het een duidelijker inzicht of er specifieke aandachtspunten zijn die we in overleg met u kunnen oppakken.

Het gaat om de volgende stellingen:

  • Ik word in het dagelijkse leven gehinderd door het gebruik van de opvangmaterialen.
  • Ik voel mij door mijn stoma onprettig in aanwezigheid van partner, familie en vrienden.
  • Ik voel mij door mijn stoma onprettig in aanwezigheid van anderen (werk, vrije tijd).
  • Mijn stoma heeft een negatief effect  op mijn intimiteit/ seksualiteit.
  • Mijn stoma heeft een negatief effect op mijn nachtrust.

Telefonisch spreekuur

Er is van maandag tot vrijdag tweemaal per dag een telefonisch spreekuur. Hier kunt u terecht voor informatie en advies.

Terug naar boven