Centrum voor Traumageriatrie

Centrum voor Traumageriatrie: missie en doelen

Het Centrum voor Traumageriatrie streeft naar de beste zorg voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup.

Jaarlijks behandelen wij ongeveer 500 patiënten met een gebroken heup. Door de vergrijzing zal dat aantal elk jaar met 50 toenemen. Verreweg de meeste van deze patiënten zijn 70 jaar of ouder. Helaas is een heupfractuur bij (kwetsbare) ouderen vaak een voorbode van het levenseinde. De breuk is een symptoom van kwetsbaarheid en brengt vaak een complexe situatie aan het licht. Deze patiënten zijn gebaat bij speciale aandacht voor hun kwetsbaarheid en de kwaliteit van leven in deze levensfase.

Wij kijken verder dan de breuk en maken ons sterk voor zorg die past bij deze patiënten en aansluit bij de zorg buiten het ziekenhuis. Op die manier kunnen patiënten en hun naasten samen met de zorgverleners beslissen wat het beste bij hen past en zo de regie over hun leven en levenseinde zoveel mogelijk behouden.

Zo werken we aan de beste zorg

De beste zorg voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup, dat is onze missie. Waar we de komende vijf jaar (2023 – 2028) aan werken en waarom we dat doen, leest u hieronder.

Duidelijke informatie over behandelingen en vervolgtraject helpt bij het keuzeproces

Duidelijke informatie over behandelingen en vervolgtraject geeft patiënten en naasten regie in het keuzeproces. Wij werken aan heldere patiëntinformatie en een keuzehulp waarmee patiënten, naasten en zorgverleners samen kunnen beslissen over de zorg die het beste bij de patiënt past.

Advance Care Planning: tijdig in gesprek over de toekomst voor de best passende zorg

De Nederlandse term voor Advance Care Planning (ACP) is proactieve zorgplanning. Bij ACP draait het om het bespreken en vastleggen van wensen en behoeften voor de zorg in toekomst. Het gaat om vragen als: hoe zie je de toekomst, wat vind je belangrijk, hoe hoop je dat het verder gaat, waar ben je bang voor? Als dit soort vragen besproken en vastgelegd zijn, dan kunnen we de zorg beter afstemmen op de wensen en behoeften van de patiënt op het moment dat het aan de orde is.

ACP gaat verder dan de wensen rondom het levenseinde. Het gaat over de wensen en behoeften van toekomstige zorg. Wij pleiten ervoor dit onderwerp tijdig bespreekbaar te maken, bij voorkeur voordat er (acute) zorg nodig is. ACP is maatwerk: ieder mens is anders en iedere situatie verschilt. Belangrijk is ook dat het niet bij één gesprek blijft. Voor dit onderwerp is tijd nodig en meerdere gesprekken met naasten en zorgverleners.

Wij streven ernaar dat zorgverleners, patiënten en naasten zich bewust zijn van het belang van het tijdig in gesprek te gaan over toekomstige zorg. We willen het makkelijker maken de wensen en behoeften over de toekomstige zorg vast te leggen.

Aandacht voor osteoporose en valpreventie voorkomt (nieuwe) ongevallen

Onze patiënten komen vrijwel allemaal binnen op de spoedeisende hulp na een val. Vaak hebben zij osteoporose. De gevolgen van de val - meestal een operatie, opname en revalidatie - hebben grote impact op de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van ouderen. Passende zorg gaat ook over zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Daarom zorgen wij voor goede informatie over valpreventie, zodat patiënten en naasten weten wat ze zelf kunnen doen om de kans op een (nieuwe) val en botbreuk te verkleinen. 

Ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg die op elkaar aansluit draagt bij aan de best passende zorg  

Streven naar de beste zorg voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup gaat verder dan het ziekenhuis. Ons doel is dat verpleeg- en verzorgingshuizen zorg leveren die aansluit bij de zorg die in het ziekenhuis. We noemen dit een doorlopend behandelplan.

Met wetenschappelijk onderzoek en innovatie verbetert de zorg continu

De beste zorg is zorg die steeds verbetert. Wij onderbouwen onze zorg met wetenschappelijk onderzoek, innovatie en richtlijnen. Hier werken we continu aan.

Gelukkige zorgverleners leveren de beste zorg

De beste zorg is niet mogelijk zonder gelukkige zorgverleners. Wij geloven dat gelukkige zorgverleners voldoende tijd hebben voor hun kerntaak. Naast goede zorg verlenen hoort tijd voor het verbeteren van de zorg daar ook bij. Net als tijd en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het behouden van kennis en kunde binnen onze afdelingen. Daarnaast doen we er alles aan om de administratieve lasten en de druk op onze zorgverleners te verminderen.

Werken met en voor ouderen heeft veel te bieden

Steeds meer mensen hebben zorg nodig en steeds minder mensen willen in de (ouderen)zorg werken. Wij doen er alles aan om te laten zien hoe veelzijdig, interessant en waardevol het werken met en voor ouderen is. Bij deze patiëntengroep komen nagenoeg alle aspecten van de zorg voorbij. Zorgverleners kunnen veel betekenen voor patiënten en naasten. Dat werken met en voor ouderen veel te bieden heeft, laten we zien door middel van traineeships en door het bieden van onderzoeks- en opleidingsmogelijkheden voor alle zorgverleners.

Terug naar boven