Urologie

Samenwerking ziekenhuizen in regio Midden-Nederland

In de regio Midden-Nederland wordt tussen de ziekenhuizen onderling nauw samengewerkt om de kwaliteit van de zorg voor mannen met (verdenking op) prostaatkanker zo optimaal mogelijk te maken.

Door de expertise van deze ziekenhuizen te bundelen en kennis met elkaar te delen, kunnen wij (de uitkomsten van) onze zorg verder verbeteren, bijvoorbeeld door de kans op complicaties te verkleinen.

Hierdoor kan het voorkomen dat u voor onderzoek, diagnose en eventuele behandeling van prostaatkanker wordt doorverwezen naar een van de samenwerkende ziekenhuizen in de regio:

  • Diakonessenhuis in Utrecht/Zeist
  • Ziekenhuis Rivierenland in Tiel
  • Beatrixziekenhuis in Gorinchem
  • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht/Woerden
Landkaart van de samenwerkende ziekenhuizen en hun locatie.

De prostaatoperatie met behulp van de Da Vinci robot, ook RALP genoemd (robot-geassisteerde radicale prostatectomie) vindt binnen deze samenwerking in Midden-Nederland altijd plaats in het St. Antonius Ziekenhuis, op locatie Nieuwegein. De nazorg van deze operatie vindt meestal plaats in het eigen ziekenhuis.

Ook wordt er met andere ziekenhuizen samengewerkt in de regio binnen het samenwerkingsverband van Oncomid, het oncologienetwerk van Midden-Nederland. Ook hier worden kennis en ervaring gedeeld voor de best mogelijke zorg.

Terug naar boven