Home

Veelgestelde vragen ziekenhuisopname

Wat moet ik doen als mijn klachten onverwacht verergeren of afnemen?

U kunt dan het beste (telefonisch) overleggen met uw huisarts of behandelend specialist via de polikliniek.

De wachttijd voor de operatie wordt niet op internet vermeld. Hoe kom ik daar achter?

U kunt telefonisch contact opnemen met de Voorbereiding Opname.

De eerder door de arts of opname opgegeven wachttijd is overschreden, wat moet ik doen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de Voorbereiding Opname.

Ik sta op de wachtlijst voor een vaatoperatie, maar de opname kan geen wachttijd geven, wat kan ik doen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de polikliniek van uw behandelend specialist, hij beheert de wachttijd van alle vaatoperaties.

De overeengekomen datum van opname kan wat mij betreft door overmacht niet doorgaan (ziekte, dringende privé omstandigheden), wat moet ik doen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de Voorbereiding Opname.

Waarom wordt in het ziekenhuis gevraagd of ik ben gevaccineerd tegen corona?

Als u voor onderzoek of behandeling naar het St. Antonius Ziekenhuis komt, wordt bij de intake gevraagd naar medicijngebruik en vaccinaties tegen bepaalde ziekten, zoals corona. Deze gegevens kunnen relevant zijn voor een eventueel onderzoek, behandeling of opname. De informatie wordt vastgelegd in het patiëntdossier.

U bent niet verplicht om antwoord te geven op de vraag of u bent gevaccineerd tegen Covid-19. Het St. Antonius Ziekenhuis wil iedere patiënt de beste zorg geven. Of u wel of niet bent gevaccineerd tegen corona maakt daarin geen verschil. Ook als u geen antwoord wil geven op de vraag of bent gevaccineerd, heeft dit geen invloed op de zorg die u ontvangt.

Om de verspreiding van corona in ons ziekenhuis te voorkomen, hebben we voorzorgsmaatregelen genomen en dragen onze zorgverleners extra beschermende kleding waar nodig. Meer informatie hierover leest u op de corona-informatiepagina.

Verandert er iets aan het innemen van medicijnen rond mijn operatie?

In het gesprek met de anesthesist wordt besproken welke medicijnen u wel of niet mag innemen rond uw operatie. Heeft u daarna nog vragen? Overleg dit dan met uw specialist.

Hoe regel ik zorg na mijn opname (thuiszorg, verpleeghuiszorg,enz.)?

U kunt contact opnemen met de Zorgbemiddeling van het ziekenhuis. Zie verder de contactgegevens.

Ik sta op de wachtlijst voor een hartoperatie of een behandeling van de cardioloog en ik wil de wachttijd graag weten?

U kunt contact opnemen met de afdeling Cardiologie of Hart-Longchirurgie. Zie verder de contactgegevens.

Mijn vraag staat er niet bij, wat kan ik doen?

U vult het contactformulier in of belt de Voorbereiding Opname.

Terug naar boven