Behandelingen & onderzoeken

Videointeractiebegeleiding op de kinderafdeling

Uw kind komt binnenkort voor een opname naar de kinderafdeling. Een ziekenhuisopname is voor kinderen en hun gezin vaak een ingrijpende gebeurtenis. Wij willen u graag helpen uw kind tijdens deze opname zo goed mogelijk te begeleiden. Videointeractiebegeleiding (VIB) is hiervoor één van de mogelijkheden. 

VIB richt zich op het in beeld brengen en het bespreken van de natuurlijke communicatie en het contact tussen u en uw kind.

Meer over videointeractiebegeleiding op de kinderafdeling

Op de video kunt u de signalen zien die uw kind geeft om met u in contact te komen en te blijven en hoe uw kind reageert op signalen van u. Soms gebeurt dit door de lichaamstaal van het kind, zoals bijvoorbeeld kort aankijken en een bepaalde gezichtsuitdrukking. Als het kind ouder is, reageert het ook met geluiden en woorden. Door de stilstaande beelden kunt u stap voor stap terugzien hoe u de signalen van uw kind kunt herkennen. U ziet dan bijvoorbeeld hoe uw kind reageert op uw stem, uw aanraking, hoe u uw kind kunt geruststellen, ontspanning kunt bieden, activeren en begeleiden.

Wanneer kunt u gebruik maken van deze methode?

U kunt gebruik maken van deze methode als:

  • uw kind heel veel huilt;
  • uw kind moeilijk slaapt of moeilijk eet;
  • uw kind ernstig of langdurig ziek is of blijvend letsel heeft opgelopen;
  • u vragen heeft over de ontwikkeling van en/of de omgang met uw kind;
  • als er voor de klachten van uw kind geen of niet alléén lichamelijke oorzaken zijn.

Werkwijze videointeractie

Een speciaal opgeleide verpleegkundige of pedagogisch medewerkster maakt een korte video-opname (+ 5 minuten) van u en uw kind. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de verzorging, het eten of een spelmoment. Samen met de begeleider bekijkt u welke signalen uw kind geeft. Zo wordt voor u als ouder(s) duidelijk wat u (nog meer) kunt doen om uw kind te helpen.

Huilen

Als uw kindje heel veel huilt, kan het zijn dat de kinderarts u verwijst naar de verpleegkundige of de pedagogisch medewerkster voor videointeractiebegeleiding. Bij het terugkijken van de video-opname laat de verpleegkundige aan u, als ouders, zien op welke signalen uw kind goed reageert en aandacht heeft voor de omgeving. Deze signalen zijn vaak zo minimaal, dat ze zonder het stilstaande beeld van de video niet te zien zijn. Door het beeld stil te zetten wordt het contact goed zichtbaar en adviseren wij u wat u kunt doen om uw kind te helpen.

Moeilijk eten en slapen

Soms gebeurt het dat kinderen moeilijk eten of slapen. De kinderarts kan u dan doorverwijzen naar de verpleegkundige of de pedagogisch medewerkster voor videointeractiebegeleiding. De videobeelden laten zien wanneer en hoe uw kind goed reageert op uw aanwijzigingen.

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 66-AD

Terug naar boven