Behandelingen & onderzoeken

Voedselprovocatietest bij kinderen

Een kind kan klachten hebben die mogelijk veroorzaakt worden door een voedselallergie. Het kan gaan om maagdarmklachten, klachten van de luchtwegen, huidklachten en algemene klachten zoals huilen. In deze folder leest u meer over de onderzoeken die wij kunnen doen om te achterhalen of uw kind last heeft van een voedselallergie.

Het is niet mogelijk om met behulp van bloedonderzoek of huidpriktests definitief aan te tonen of er sprake is van allergie. Dan kan een zogenoemde provocatietest zinvol zijn. Provoceren betekent letterlijk ‘uitdagen’; bij een provocatie probeer je een reactie uit te lokken. In dit geval krijgt uw kind dus tijdens het onderzoek dit voedingsmiddel te eten of te drinken om te kijken of daarna klachten ontstaan.

Op deze pagina snel naar

Meer over voedselprovocatietest bij kinderen

Sommige klachten treden direct na het eten of drinken op. Andere klachten pas na een of twee dagen; dit geldt met name voor eczeem.

Na het eten of drinken van een bepaald voedingsmiddel letten we daarom goed op of uw kind een allergische reactie krijgt, direct erna én tijdens de volgende twee dagen.

Dubbelblinde test op 2  verschillende dagen

Uw kind krijgt twee keer een test. De ene keer krijgt uw kind wel het voedingsmiddel en de andere keer niet of andersom. De voeding die gegeven wordt, is de voeding die uw kind thuis ook gebruikt. Bij de ene test wordt daar bijvoorbeeld koemelkeiwit, kippeneiwit, tarwe, etc. aan toegevoegd en bij de andere test niet.

De periode tussen de twee testen is een tot twee weken. Bij deze manier van testen weet niemand of het voedingsmiddel in de eerste of tweede test zit. U niet, maar ook de verpleegkundige en de arts niet. Pas een tot twee weken na de tweede test wordt  dit bekend en krijgt u het ook te horen.

Deze vorm van testen noem je dubbelblind. Twee keer dubbelblind testen geeft meer zekerheid over de diagnose dan één ‘gewone’ test.

Open Test

Bij een open voedselprovocatietest wordt het voedingsmiddel in kleine hoeveelheden die steeds meer worden, toegediend door middel van een schema wat de verpleegkundige volgt. Binnen een dag weet u of uw kind wel of niet op dit voedingsmiddel reageert.

Voorbereiding

Dieetvoeding bij verdenking op koemelkeiwit allergie

Vanaf ongeveer vier weken vóór de eerste test mag uw kind alleen dieetvoeding gebruiken waarin geen koemelkeiwit  zit. U hoort van uw arts welke voeding dat is. Geef uw kind deze voeding ook tussen de eerste en tweede testdag. Als uw kind borstvoeding krijgt, gaat u hier gewoon mee door, tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken

Meenemen

  • eigen fles of speen indien nodig
  • eigen knuffel of iets waar uw kind graag meespeelt

Zalf

Als uw kind eczeem heeft, blijft u voor en tijdens de testdagen gewoon de neutrale vette zalven en hormoonzalven gebruiken die uw behandelend arts heeft voorgeschreven.

Pufjes

Als uw kind medicijnen gebruikt vanwege longklachten (zoals Ventolin en andere puffs) blijft u die gewoon geven voor en tijdens de testdagen.

Medicijnen

Sommige kinderen gebruiken drankjes, tabletten of druppels tegen allergieën, zoals Tavegil® (Clemastine), Zyrtec® (Cetirizine), Xyzal® (Levocetirizine), Aerius® (Desloratadine), Claritine® (Loratadine) , Fenistil® (Dimetindee), Allerfre® (Loratadine), enzovoorts. Vanaf vier dagen vóór de testdagen tot aan de test moet u deze middelen niet aan uw kind geven.

Als u deze middelen (antihistaminica) zélf gebruikt en u geeft borstvoeding, gebruik ook dan deze middelen niet vanaf vier dagen vóór de testen. Anders is de uitslag van de test niet betrouwbaar. Hebt u vragen hierover, neem dan contact met ons op.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek, dat wil zeggen: u kunt uw kind vooraf gewoon voeden. Geef echter niet teveel, want dan kan uw kind misschien niet alle testvoeding op.

Vaccinatie

Twee dagen vóór de test mag uw kind niet meer gevaccineerd worden. Dit kan de uitslag beïnvloeden. De test kan dan niet doorgaan!

Afbellen

Als uw kind de dag voor de test ziek of koortsig is of last heeft van opvlammend eczeem, bel ons dan op. Wij overleggen dan met u of de test kan doorgaan of beter uitgesteld kan worden.

Onderzoek

Van de afdeling Opname hoort u op welke dag, hoe laat en op welke locatie u in het ziekenhuis verwacht wordt. Bij de informatiebalie in de hal van het ziekenhuis kunt u de weg vragen naar de Dagbehandeling Kinderen. Daar verwelkomt de verpleegkundige u. Zij zal u eerst wat vragen stellen, controleert gewicht, lengte, temperatuur en pols. Ook doet de kinderarts een kort lichamelijk onderzoek. Het gaat daarbij om het beoordelen van de huid, keel, neus en oren en het luisteren naar de longen.

Als uw kind benauwd is of last heeft van onrustig eczeem, kan de test die dag niet doorgaan.

Start van de test

Uw kind krijgt kleine beetjes van het voedingsmiddel om te eten of te drinken toegediend door middel van een spuitje, met eigen fles of stukjes met een vork. Met tussenpozen van 20-30 minuten krijgt uw kind steeds grotere hoeveelheden. Als er een reactie optreedt van de huid, maag, darmen, longen of neus, dan stopt de verpleegkundige met het geven van het voedingsmiddel.

Wij benadrukken dat we de hoeveelheid voedingsmiddel heel voorzichtig ophogen, om te voorkomen dat er een heftige reactie kan ontstaan. Als de verpleegkundige twijfelt of er sprake is van een allergische reactie, zal zij de kinderarts om advies vragen.

Uw kind blijft altijd minimaal één uur na het stoppen van de test op de Dagbehandeling Kinderen, ook als er niet direct een reactie opgetreden is. De hele procedure duurt on- geveer vier uur. Daarna kunt u met uw kind weer naar huis.

Bij een eventuele allergische reactie waarvoor uw kind medicijnen moet krijgen dan moet u met uw kind nog 4 uur na de inname van de medicijnen blijven voor observatie op de kinderdagbehandeling.

Eczeem

Voor kinderen met eczeem geldt: wordt het eczeem thuis erger, bel ons dan. U komt dan de volgende dag weer naar onze afdeling met uw kind. De arts beoordeelt of er sprake is van een verslechtering en zo ja, hoe erg die is. Deze controle duurt ongeveer vijf minuten. Ook als op de tweede dag na de test het eczeem alsnog verergert, bel ons dan op. De arts zal dan opnieuw de huid van uw kind beoordelen.

Nazorg

Resultaat van de test

Een tot twee weken na de tweede testdag krijgt u een telefonische afspraak met de kinderarts waarbij de kinderarts vraagt hoe het thuis is gegaan met uw kind en of u een reactie hebt gezien na de tweede test. De enveloppen met de testresultaten worden dan geopend door de kinderarts en krijgt u de uitslag te horen. De kinderarts zal aan de hand van de uitslagen een dieetadvies met u bespreken.

WhattsApp bericht

De dag voor de eerste koemelktest kunt u een WhattsApp bericht ontvangen van de kinderdagbehandeling via uw mobiele telefoon om te controleren welke koemelkvrije voeding u uw kind geeft. Dit zodat wij de juiste voeding kunnen klaar zetten en de test vlot kan verlopen op de dag van de test.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen aan de arts of verpleegkundige. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar voor vragen tussen 11.00 - 14.00 uur. U vindt het telefoonnummer in het adreskader achter in deze folder.
Vraag naar de Dagbehandeling Kinderen.

Kinderwebsite

Wij adviseren u samen met uw kind ook de speciaal voor kinderen ontwikkelde kinder- website van het St. Antonius Ziekenhuis te bekijken. Op www.antoniuskids.nl kan uw kind op spelenderwijs kennismaken (lezen en luis- teren) met ons ziekenhuis en de medewerkers. Verder zijn er fotoverhalen, filmpjes en kleurplaten. De website heeft speciale pagina’s voor kinderen van nul tot zes jaar, van zes tot twaalf jaar en voor tieners.
 

Expertise en ervaring

Kindergeneeskunde behandelt uiteenlopende aandoeningen en klachten bij kinderen. Behalve dat we uw kind de beste behandeling willen bieden, vinden we het ook belangrijk dat het zich op zijn gemak voelt in het ziekenhuis. Daarbij bent u als ouder/verzorger onmisbaar.

Meer informatie

Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl of ga naar onze kinderwebsite www.antoniuskids.nl

 

Gerelateerde informatie

Code
KIND 38