ZorgSamen: passende zorg in regio Woerden

Avond-, nacht- en weekendzorg

Zowel vanuit het ROAZ als met huisartsen in de regio (Hagro Woerden) en RegiozorgNu wordt bekeken hoe de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren beter kan worden ondersteund. Denk daarbij aan centrale triage, gebruik maken van apps en inzet van mobiele teams.

Dit is gericht op bijvoorbeeld kwetsbare patiënten met een acute (verpleegkundige) hulpvraag, die niet in staat zijn naar de Huisartsenpost (spoedpost) en/of de spoedeisende hulp (SEH) te gaan in de avond-, nacht- of weekend uren. 

Hiermee kan een deel van acute vragen in de avonden/nachten/weekenden worden ondervangen, zodat mensen minder snel naar een HAP of SEH hoeven en waar mogelijk escalatie wordt voorkomen.

Terug naar boven