ZorgSamen: passende zorg in regio Woerden

Avond-, nacht- en weekendzorg

Met huisartsen in de regio (Hagro Woerden) en RegiozorgNu wordt gewerkt aan de goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de acute zorg in de avond-, nacht- en weekenduren. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door digitale triage (snelle en goede beoordeling van de hulpvraag), videobellen tussen patiënt en zorgverlener en inzet van mobiele teams.

Deze mobiele teams zijn opgezet om kwetsbare patiënten te ondersteunen die een acute (verpleegkundige) hulpvraag hebben en niet in staat zijn naar de Huisartsenpost (spoedpost) en/of de spoedeisende hulp (SEH) te komen in de avond-, nacht- of weekend uren. 

Door centrale triage en videobellen kan een deel van acute vragen in de avonden/nachten/weekenden worden ondervangen, zodat mensen minder snel naar een HAP of SEH hoeven. 

Terug naar boven