Home

ZorgSamen: passende zorg in regio Woerden

Luchtfoto Woerden

Onder de naam ZorgSamen werkt het St. Antonius Ziekenhuis samen met verpleeg- en thuiszorgorganisaties Fundis, Careyn, Hagro Woerden (huisartsen), RegiozorgNU en Altrecht (GGZ) aan passende en toekomstbestendige zorg voor de inwoners van regio Woerden. 

Passende zorg, wat houdt dat in?

Passende zorg is de juiste zorg die voor iedereen toegankelijk is en betaalbaar is voor onze samenleving. Om een aantal redenen is dit steeds lastiger aan te bieden, zoals door vergrijzing en het personeelstekort in de zorg. Dit betekent dat we de zorg anders moeten organiseren. Daar wordt landelijk aan gewerkt en ook wij zetten hier vol op in. Zo geven we steeds meer zorg dichtbij de patiënt en bundelen we waar dit kan de medisch specialistische (ziekenhuis)zorg. Op die manier kunnen we onze mensen, faciliteiten en middelen het beste inzetten. Om de zorg echt te veranderen is meer samenwerking nodig tussen partijen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, maar ook bijvoorbeeld met gemeenten. 

Lees meer over deze ontwikkelingen op de pagina Onze zorg in de Toekomst of kijk naar dit filmpje.

Zorg in regio Woerden

Logo ZorgSamen

In Woerden is er meer vergrijzing en een groter tekort aan zorgverleners dan landelijk. Om samen aan oplossingen te werken hebben Fundis, Careyn, Hagro Woerden (huisartsen), RegiozorgNU, Altrecht en het St. Antonius Ziekenhuis ZorgSamen opgezet. Daarbij werken we ook samen met de gemeente Woerden. 

Vier trajecten:

  1. Voornemen bouw nieuw gezondheidscentrum op het ziekenhuisterrein in Woerden
  2. Voornemen voor een woonzorg-complex en andere woningen op het ziekenhuisterrein
  3. Optimaliseren van de avond-, nacht- en weekendzorg in regio Woerden
  4. Opzetten van een expertisecentrum voor ouderenzorg

Heeft u vragen over de plannen voor het ziekenhuisterrein en passende zorg in regio Woerden?

U kunt uw vraag mailen naar communicatie@antoniusziekenhuis.nl onder vermelding van 'Vraag over plannen Woerden'. 

Samen met de gemeente Woerden organiseren wij inloopbijeenkomsten voor inwoners van regio Woerden. De eerste bijeenkomst was op 27 juni '23. Als we een volgende bijeenkomst plannen, zullen we dit aankondigen via de lokale media en onze websites.

Wilt u meedenken met het patiënten panel van het St. Antonius Ziekenhuis (over diverse onderwerpen)? 
Stuurt u dan een mail naar onderzoek@antoniusziekenhuis.nl onder vermelding van 'aanmelding voor patiënten panel'.  Meer informatie over het patiënten panel staat op deze pagina

Nieuws vanuit ZorgSamen

Terug naar boven