ZorgSamen: passende zorg in regio Woerden

Expertisecentrum voor ouderenzorg

Ouderenzorg

Door de vergrijzing zijn er steeds meer oudere (kwetsbare) patiënten. Om te zorgen dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, is het voor deze groep extra belangrijk dat ze de juiste hulpmiddelen en zorg krijgen. 

Als ouderen tijdig de juiste zorg (thuis) krijgen, zullen zij minder snel bij de huisarts, verpleeghuis of in het ziekenhuis terecht komen. Zeker als we hierbij ook inzetten op voorkomen van ziekte, vallen, gezonde levensstijl, zelfredzaamheid van ouderen en kwaliteit van zorg.

In het op te richten expertisecentrum werken diverse specialisten en zorgverleners, zodat zij hun kennis over ouderenzorg samen kunnen inzetten. Dat zijn bijvoorbeeld huisartsen, artsen en verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in ouderenzorg.

Het centrum zorgt voor een behandelplan, coördineert de uitvoering hiervan en schakelt de benodigde diensten in voor een stabiele en veilige thuissituatie.

Begin 2023 is een kleinschalige proef gestart. 

Terug naar boven